28
04 2015
1418

IFS mun. Chișinău: acțiuni severe față de activitățile ilicite

IFS mun. Chișinău a organizat în data de 24 aprilie curent mai multe acțiuni orientate spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activități în domeniul comerțului de citrice, în partea ce ține de aplicarea mașinilor de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar cu consumatorii, reflectarea în documentele de evidență contabilă a veniturilor real încasate de la consumatori, deținerea documentelor de proveniență la mărfurile supuse comercializării. În cadrul controalelor a fost pus accentul pe combaterea comerțului ilicit de citrice ce se exprimă prin desfășurarea activităților fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate abilitată prin lege. Ca urmare a acțiunilor întreprinse, în 2 cazuri de desfășurare a activității fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate abilitată prin lege, de către organul fiscal, în baza proceselor-verbale cu privire la contravenție, au fost ridicate citrice, care au constituit obiectul contravenției și costul estimat al cărora este de 1690 lei, precum și mijloace bănești în sumă de 493,0 lei. Concomitent, în perioada 03-24 aprilie 2015 au fost efectuate 95 de controale fiscale prin metoda verificării operative la contribuabilii care desfășoară activitate în domeniul respectiv în incinta piețelor amplasate în mun. Chișinău, precum și pe străzile adiacente acestora. În rezultatul acestor verificări s-au constatat încălcări ale legislației fiscale, respectiv: • 2 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar în lipsa mașinii de casă și control cu memorie fiscală, și 6 cazuri de efectuare a încasărilor bănești în numerar fără utilizarea mașinii de casă și control existente, încălcându-se prevederile art. 8, alin 2, lit. c) din Codul Fiscal; • 5 cazuri de neasigurare a bilanțului numerarului în mașină de casă și control care constă în formarea excedentului de numerar nejustificat documentar; • 6 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul organelor cu atribuții de administrare fiscală a documentelor de proveniență a mărfii expuse spre comercializare; • 59 cazuri de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat, ca urmare fiind întocmit proces-verbal conform prevederilor art. 263 alin. (1) din Codul contravențional al RM. Pentru încălcările depistate urmează a fi aplicate sancțiuni fiscale în sumă de 129,0 mii lei și sancțiuni contravenționale în sumă de 22,4 mii lei. Drept rezultat al acțiunilor întreprinse, în 42 cazuri de desfășurare a activităților fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate abilitată prin lege, de către organul fiscal au fost a fost ridicate cântare electronice, în baza proceselor verbale cu privire la contravenție și transmise pentru examinare după competență instanțelor de judecată Luând în considerare că rezultatele controalelor denotă amplificarea activității ilicite de comerț a citricelor, acțiunile Serviciului Fiscal de Stat vor fi orientate și în continuare spre verificarea contribuabililor ce desfășoară activitate în domeniul respectiv.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.