08
11 2017
1369

IGP va avea cu 40 angajaţi mai puţin

Inspectoratul General de Poliție (IGP) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne va activa în baza unui nou Regulament de organizare și funcționare, care este propus spre consultare. Potrivit notei proiectului, modul de organizare şi funcţionare a IGP este reglementat prin Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspectoratului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 283 din 24 aprilie 2013, însă structura și efectivul-limită ale acestuia sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 986 din 24 decembrie 2012. Astfel, a apărut necesitatea fuzionării celor două hotărâri, dar și elaborării unui cadru comprehensiv ce va reglementa atât organizarea şi funcţionarea, cât și structura și efectivul-limită al IGP. Regulamentul propus spre consultare prevede reducerea efectivului-limită cu 40 de unități. Astfel, în cadrul acestei structuri vor activa 9191 angajați, față de 9231, cum este în prezent. Noul Regulament stipulează că şeful IGP este asistat de adjuncți numiți, la propunerea sa, prin ordinul ministrului afacerilor interne, pe când, conform Regulamentului în vigoare, acesta este asistat doar de un adjunct. Potrivit Regulamentului, șeful IGP va conduce, va coordona şi va controla activitatea inspectoratului şi subdiviziunilor subordonate, va aproba regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora, programele şi planurile de activitate ale IGP, precum şi rapoartele privind realizarea lor, va înainta spre aprobare ministrului afacerilor interne proiectul bugetului anual al structurii etc. Ce ţine de cheltuieli din bugetul de stat, în proiect se menționează că implementarea amendamentelor propuse nu implică alocarea mijloacelor financiare suplimentare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.