18
11 2019
712

Implementarea Primului Proiect de Cadastru nu constituie ajutor de stat

Scutirea de la plata impozitului pe venitul creării și funcționării Fondului de garanție al Agenției Servicii Publice, precum și pe venitul destinat acumulării de mijloace prevăzute pentru acoperirea cheltuielilor de deservire și rambursarea creditului extern acordat în vederea implementării Primului Proiect de Cadastru, nu constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat. Aceasta se menționează în Decizia nr. ASER-76 din 31 octombrie 2019 a Consiliului Concurenței, care a fost publicată în Monitorul Oficial din 15 noiembrie. Astfel, Ministerul Finanțelor și Serviciul Fiscal de Stat vor exclude măsura de sprijin din lista schemelor de ajutor de stat existent, care se raportează anual, până la data de 31 martie, Consiliului Concurenței. O altă Decizie a Consiliului Concurenței, nr. ASS-77 din 31 octombrie 2019, prevede că scutirile aplicate utilajului, echipamentului și atributelor de gratificație primite ca donații de Comitetul Național Olimpic și Sportiv și federațiile sportive naționale de profil de la Comitetul Internațional Olimpic, de la federațiile sportive europene și internaționale constituie ajutor de minimis pentru beneficiarii direcți și indirecți ai donațiilor angajați într-o activitate economică. Potrivit Legii cu privire la ajutorul de stat, ajutorul de minimis este ajutorul cu echivalentul valoric sub pragul de 2 mil. lei per beneficiar acordat aceluiaşi destinatar într-o perioadă maximă de 3 ani, indiferent de forma ajutorului şi de obiectivul urmărit, cu condiţia să nu fie legat de activităţi de export. Notă: potrivit art. 3 din Legea nr.139/2012 ajutorul de stat este orice măsură de sprijin care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: • este acordată de furnizor din resurse de stat sau din resursele unităţilor administrativ-teritoriale sub orice formă; • conferă beneficiarului un avantaj economic care nu ar fi fost obţinut în condiţii normale de piaţă; • este acordată în mod selectiv; • denaturează sau riscă să denatureze concurenţa.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.