12
06 2020
635

Implementarea proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”

Acordul de finanțare semnat cu Asociația Internațională pentru Dezvoltare și Acordul de împrumut semnat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” va fi implementat de Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor, prin intermediul Agenției de Guvernare Electronică, în baza unui acord subsidiar semnat între aceștia.
Pe data de 10 iunie 2020, în cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat proiectul hotărârii „Cu privire la unele măsuri de implementare a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”.

În procesul de implementare a proiectului Agenția de Guvernare Electronică a întâlnit un șir de deficiențe la etapele de identificare a serviciilor ce urmează a fi supuse modernizării, semnarea acordurilor de colaborare între Agenție și autoritățile publice ale căror servicii se supun modernizării, stabilirea drepturilor și obligațiilor părților implicate în procesul de modernizare etc.

Astfel, potrivit documentului aprobat, autoritățile/instituțiile publice prestatoare de servicii guvernamentale selectate pentru a fi supuse reingineriei și/sau digitizării vor semna cu Agenția de Guvernare Electronică acorduri de colaborare privind modernizarea serviciilor.

Procedurile de achiziție în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” se vor desfășura de către Agenția de Guvernare Electronică, în conformitate cu directivele Băncii Mondiale. Totodată, contractele de achiziții pentru digitizarea serviciilor guvernamentale care au fost supuse anterior reingineriei și au fost finanțate din mijloacele proiectului vor fi semnate de către autoritatea/instituția publică responsabilă de prestarea serviciilor respective, de operatorul economic selectat și se contrasemnează de către Agenție.

Prin acest proiect se urmărește instituirea unui mecanism clar și concis al procedurii de implementare a proiectului de modernizare pentru potențialii beneficiari, precum și stabilirea unei practici unitare la nivel național, în care toate părțile implicate își cunosc drepturile și obligațiile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.