01
02 2021
659

Implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice, extinsă

Termenul de implementare a Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020 se extinde pe o perioadă de doi ani. Respectiv, acțiunile prevăzute în document urmează a fi realizate până în anul 2022. În Monitorul Oficial din 29 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 9 din 20 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020.
 
Rezultatele evaluării sistemice privind implementarea Strategiei denotă o neconsecvență a termenelor de realizare a indicatorilor propuși inițial din cauza instabilității politice, precum și a situației epidemiologice.

 

Modificările operate au ca scop menținerea unei politici consecvente de management al finanțelor publice, prin asigurarea implementării integrale a obiectivelor specifice de dezvoltare și atingerea rezultatelor pe toate domeniile de bază.

 

Astfel, vor fi implementate noi programe moderne de instruire, perfecționare profesională continuă și certificare în domeniul auditului intern și achizițiilor publice, precum și stabilirea mecanismelor de asigurare a calității și integrarea acestora în auditul intern în corespundere cu standardele internaționale.

 

De asemenea, se va pune accentul pe perfecționarea sistemelor de planificare a controalelor (fiscal, vamal și financiare) în baza analizei de risc și consolidarea acțiunilor de control în domeniile cu risc sporit de neconformare. La acest capitol sunt prevăzute o serie de acțiuni pentru Inspecția financiară, cum ar fi abordarea sistemică a petițiilor și sesizărilor sau întocmirea programului de inspectări financiare în baza analizei de risc.

 

În următorii doi ani va continua dezvoltarea sistemelor de evaluare a satisfacției contribuabililor față de calitatea serviciilor prestate în domeniul fiscal/vamal, precum și a sistemelor informaționale de gestiune a finanțelor publice, administrare fiscală și vamală, fiind preconizată și elaborarea unor sisteme/module noi.

 

Mijloacele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de realizarea măsurilor planificate pentru următorii doi ani vor fi acoperite din contul bugetelor autorităților responsabile de implementare, inclusiv din contul proiectelor finanțate din surse externe, din care sunt prevăzute pentru anul curent 46198,4 mii lei (Ministerul Finanțelor – 5216,5 mii lei, Serviciul Fiscal de Stat – 13349 mii lei și Serviciul Vamal – 27632,9 mii lei).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.