04
04 2019
860

Importul utilajelor, facilitat

Mediul de afaceri va putea introduce utilajul necesar procesului de producere a mărfurilor destinate exportului în regim vamal de admitere temporară, cu suspendarea totală de la plata drepturilor de import, în condițiile exonerării de prezentare a garanției financiare. În prezent, potrivit art. 235 din Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal, regimul vamal de admitere temporară cu suspendare totală de la plata drepturilor de import se permite doar pentru sculele și instrumentele speciale. Ieri, 3 aprilie 2019, Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova. Totodată, după cum a menționat ministrul Finanțelor, Ion Chicu, prin acest proiect se instituie o serie de norme transparente în acțiunile derulate de către organele vamale în procedurile legate de domeniul activității magazinelor duty-free în port, precum și activității magazinelor, barurilor și restaurantelor la bordul navei. În acest sens, se completează lista actelor ce trebuie depuse pentru obţinerea avizului de funcţionare a magazinelor duty-free. Pentru amplasarea magazinelor duty-free la bordul navelor, se vor prezenta copiile contractului cu privire la deținerea spațiului necesar barului, restaurantului duty-free la bord, a contractului de aprovizionare a navelor încheiat cu companiile care dețin nave, și a contractului de aprovizionare a navelor, încheiat cu companiile care le dețin în folosință. Totodată, pentru eliberarea avizului de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bord, Serviciul Vamal solicită de la birourile vamale avizul referitor la amplasarea depozitelor în porturile internaționale pentru mărfurile destinate comercializării în regim duty-free și avizul biroului vamal, în originar, privind asigurarea condițiilor legale de organizare, funcționare și supraveghere vamală a depozitului pentru mărfurile care vor fi destinate comercializării în regim duty-free la bordul navelor. Potrivit proiectului, în barurile și restaurantele duty-free la bordul navei pot fi comercializate produse alimentare pregătite, cu consumare în local și vânzarea băuturilor cu consumare în local.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.