11
04 2019
1408

Impozit pe venitul persoanelor fizice. Aplicarea regimului special

Pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi impozitul este achitat de angajatori, pentru angajații companiilor rezidente ale parcului IT este inclus în componența impozitului unic care, la fel, este achitat de angajator. Care este modul de utilizare de către aceștia a scutirilor personale? Le pot transmite soției/soţului? Angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi, care plătesc angajatului conducător auto salariu (inclusiv primele și facilitățile acordate), sunt obligați să calculeze și să achite la buget un impozit pe venit în mărime fixă de 500 de lei lunar pentru fiecare angajat din venitul ce nu depășește 10000 lei pe lună1. Suma venitului lunar ce depășește limita stabilită de 10 000 de lei se supune impozitării, începând cu primul leu al depășirii, cu aplicarea cotelor de impozitare stabilite la art.15. Venitul obținut din alte activități de către această categorie de persoane se supune impozitării în modul general stabilit de prevederile titlului II din CF. Cu referire la plăţile salariale efectuate angajaţilor companiilor rezidente ale Parcului IT, acestea nu generează obligaţii suplimentare privind impozitul pe venit aferent acestor plăţi, impozitul în cauză fiind inclus în componenţa impozitului unic, reglementat de cap.1 din titlul X. În condițiile unor asemenea regimuri fiscale speciale, aceste persoane sunt private de dreptul de a folosi scutirile conform art.33, 34 şi 35. Scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soție (soț). Prin urmare, angajații - conducători auto ce efectuează transport rutier de pasageri în regim de taxi, dar și persoanele angajate ale companiilor rezidente ale Parcului IT nu au dreptul de a transmite soției/soţului scutirea personală neutilizată. În cazul veniturilor aferente etapei II, pentru care se aplică cota unică a impozitului pe venit, în care circumstanțe poate surveni obligația persoanei fizice de prezentare a Declarației? Deși din 1 octombrie a fost introdusă cota unică a impozitului pe venit pentru persoanele fizice, totuși, pentru anumite venituri obținute în urma unor tranzacții cu agenți economici / entități, la sursa de plată se reține 7% sau nu se reține impozit – fapt care generează obligații pentru cetățean. Impozitul în mărime de 7% se reține din plățile aferente veniturilor specificate de art.18 ca impozabile. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta conform 88, 89, 901 şi 91, care reglementează regimuri separate de impunere, precum și art. 20, care specifică veniturile neimpozabile. De asemenea, nu se reține impozitul pe venit în mărime de 7% la momentul plății pentru veniturile obținute din înstrăinarea mijloacelor de transport rutier, din înstrăinarea valorilor mobiliare, precum şi din suma arendei terenurilor agricole şi/sau înstrăinării activelor de capital ale persoanelor fizice cetăţeni ai RM conform contractelor de leasing, lease-back, gaj, ipotecă şi/sau în cazurile de înstrăinare forţată a activelor de capital, din plăţile la lichidare în formă nemonetară. Pentru aceste venituri obligația de determinare a impozitului pe venit, ținând cont de scutirile la care are dreptul, o are persoana fizică. O alta situație care generează obligația de prezentare a Declarației este determinată de dreptul de a utiliza scutirile în cazul în care acestea nu au fost utilizate la locul de muncă, sau de refuz la acestea în cazul obținerii veniturilor pentru care se aplică un regim special de impunere, cum ar fi regimul TAXI, cel de angajat al companiei rezidente a Parcului IT sau angajat al companiei IT, pentru care venitul impozabil lunar îl constituie venitul în mărimea a două salarii medii pe economie. ____________________________________________________________________ 1 Articolul 881 din CF

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.