19
04 2018
30047

Impozit pe venitul persoanelor fizice: scutirea personală şi cotele impunerii

Continuăm prezentarea informaţiei detaliate ce ţine de impozitul pe venitul persoanelor fizice ce nu practică activitate de întreprinzător. Reamintim că prezentarea Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15), dar şi achitarea impozitului, urmează a fi efectuată până la data limită – 30 aprilie, care în anul curent este extinsă până la 2 mai, reieşind din faptul că zilele de 30 aprilie şi 1 mai sunt zile de odihnă. În prima publicaţie am vorbit despre obiectul şi subiectul impunerii. Astăzi reamintim cotele impozitului la diferite tipuri de venituri, care pot fi obţinute de persoanele fizice pe parcursul anului şi mărimea scutirii personale, acordate de legislaţia în vigoare. Scutirea personală Art. 33-35 din Codul fiscal stabilesc expres sumele ce constituie scutirile de care poate beneficia persoana fizică ce nu practică activitate de întreprinzător. La determinarea scutirii personale solicităm să luaţi în calcul că, din 2018, sumele respective au fost majorate, dar, deoarece vom prezenta CET15 pentru perioada fiscal 2017, vom opera cu sumele stabilite pentru anul precedent. Astfel, persoană fizică rezidentă are dreptul la o scutire personală în sumă de 10 620 lei pe an. De scutire personală majorată (15 840 lei pe an) va beneficia persoana care este în una din următoarele situaţii: a) s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecinţele avariei de la C.A.E. Cernobâl; b) este persoană cu dizabilităţi şi s-a stabilit că dizabilitatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobâl; c) este părintele sau soţia (soţul) unui participant căzut sau dat dispărut în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, cât şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan. d) este persoană cu dizabilități ca urmare a participării la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, precum şi în acţiunile de luptă din Republica Afghanistan; e) este persoană cu dizabilităţi de pe urma războiului, persoană cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, persoană cu dizabilităţi severe şi accentuate; f) este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată. De asemenea, persoana fizică căsătorită poate beneficia de o scutire suplimentară în sumă de 10 620 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Dacă soţia (soţul) se încadrează în una din situaţiile enumerate anterior, scutirea acestuia va constitui 15840 lei. În acelaşi timp, peroana fizică are dreptul la scutire pentru fiecare persoană întreţinută în mărime de 2340 lei anual (inclusiv pentru înfietori, înfiaţi, persoanele cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală). Totodată, scutirea pentru persoanele întreținute cu dizabilităţi în urma unei afecţiuni congenitale sau din copilărie, scutirea constituie 10620 de lei anual. Cotele impozitului pe venit Din veniturile obţinute persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător vor calcula impozitul la următoarele cote: − 7% – din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 31 140 lei; − 18% – din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 31 140 lei; – 12% – din royalty; – 6% – din dividendele obţinute; – 18% – din câştigul din jocurile de noroc şi camapanii promoţionale; – 7-18% – din creşterea de capital (pe principii generale; – 7% – din contractele de locaţiune.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.