13
08 2018
2634

Impozitul pe venitul persoanelor fizice: determinarea după metoda de casă

Subiecții impunerii cu impozitul pe venit stabiliți prin Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova își determină obligațiile fiscale privind impozitul pe venit după metoda de casă. Acest Regulament a fost aprobat de Executiv în scopul unificării prevederilor mai multor hotărâri de Guvern ce reglementau domeniul și care au fost abrogate odată cu publicarea pe data de 10 august 2018 în MO a HG nr.693. Regulamentul prevede că reținerea impozitului la sursa de plată se efectuează la momentul efectuării plății, indiferent de forma achitării venitului – fie monetară, fie nemonetară, iar cotele impozitului pe venit pentru perioada fiscală de gestiune sunt stabilite la art. 15 din Codul fiscal (CF). Totodată amintim că la finele sesiunii de primăvară-vară Parlamentul a adoptat un pachet de legi ce vine cu modificarea acestor cote și care vor fi puse în aplicare începând cu 1 octombrie curent. Conform Regulamentului, în componența veniturilor impozabile se includ şi facilitățile acordate de angajator specificate la art. 19 din CF, al căror mod de acordare este stabilit în Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate sau efectuarea de lucrări, ca și în cazul determinării scutirilor acordate acestor persoane. În document este prevăzut expres că în cazul scutirii pentru persoanele întreținute se va ține cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreținute (impozabile, și neimpozabile, în țară și peste hotare). Totodată, în cazul în care pe parcursul perioadei fiscale contribuabilul obține sau pierde dreptul la scutire ca urmare a nașterii sau decesului persoanei întreținute, prin depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit aferentă perioadei fiscale în cauză, acesta este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreținută în cuantum întreg prevăzut în art. 35 din CF. Beneficierea de scutire în cuantum întreg este asigurată prin indicarea acesteia în declarația cu privire la impozitul pe venit. Indiferent de faptul dacă persoana fizică beneficiază de scutirea personală sau o transmite soțului (soției), acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile prevăzute la art. 35 din CF. De asemenea, vom ține cont de faptul că persoanelor fizice li se permite deducerea din venitul brut a cheltuielilor suportate pentru achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate pe parcursul perioadei fiscale în cuantumurile stabilite de legislație, dar și a cheltuielilor de investiții (cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale în scopul obținerii venitului din investiții și a dobânzilor pe datorie, cu condiția ca dobânda să nu depășească suma venitului din investiții). Regulamentul conține prevederi ce țin de creșterea și pierderea de capital, reținerea prealabilă la sursa de plată a impozitului pe venit, dar și determinarea acestuia. Astfel, impozitul pe venit se determină prin aplicarea cotei impozitului la venitul impozabil, cu excepția veniturilor specificate la art. 901 din CF, pentru care obiect al impunerii este exclusiv câștigul şi/sau venitul. Un punct separat al documentului indică că la determinarea obligației anuale privind impozitul pe venit al persoanelor care pe parcursul anului au fost angajați ai rezidenților parcurilor IT, cotele impozitului pe venit se aplică pentru venitul care nu a fost impozitat prin aplicarea impozitului unic. Reiterăm că HG nr.693 a fost publicată în MO nr. 295-308 din 10 august 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.