04
04 2017
888

Împrumuturile acordate în cadrul creditului polonez constituie ajutor de stat

Monitorul Oficial a publicat pe data de 31 martie 2017 decizia Plenului Consiliului Concurenței, aprobată în baza unei notificări depuse de Ministerul Finanțelor la 28 noiembrie 2016. Notificarea se referă la măsurile de sprijin, acordate în cadrul implementării Creditului de asistență condiționată, finanțat din contul Creditului Guvernului Republicii Polone acordat Guvernului Republicii Moldova pentru realizarea proiectelor în domeniul agriculturii, îmbunătățirii procesării produselor alimentare și infrastructurii acestora. Acordul în valoare de 100 mil. euro a fost semnat la 14 mai 2014. În baza acestuia Ministerul Finanțelor oferă mijloace financiare băncilor selectate, care, la rândul lor, acordă împrumuturi agenților economici pentru procurarea tehnicii și echipamentelor de la producători din Polonia (cel puțin 60 % din acestea, de producție poloneză). E vorba de un credit tehnic. Valoarea maximă a unul împrumut acordată agenților economici din agricultură constituie 5 mil. euro. Creditele sunt oferite pe 12 ani, la o dobândă de 0,15 % la care băncile comerciale pot adăuga cel mult 3,5 puncte procentuale. În notificarea depusă, Ministerul Finanțelor solicita Consiliului Concurenței să se pronunțe dacă împrumuturile, oferite în cadrul acestui credit condiționat, pot fi calificate sau nu ajutor de stat în baza Legii privind ajutorul de stat. Pentru ca să fie calificată drept ajutor de stat, o măsură de sprijin trebuie să îndeplinească, cumulativ, patru condiții: să fie acordată de furnizor din resursele de stat sau resursele unităților administrativ-teritoriale sub orice formă, să confere beneficiarilor un anumit avantaj economic, care nu l-ar fi obținut în condiții normale de piață, să fie oferită în mod selectiv și, ultima condiție, se referă la faptul, dacă această măsură denaturează sau riscă să denatureze concurența. Plenul Consiliului Concurenței, analizând schema de finanțare în cadrul Creditului polonez constată, că băncile selectate obțin mijloace de creditare pe termen lung, iar agenții economici beneficiază de împrumuturi, de asemenea pe termen lung, cu dobânzi mai mici decât cele de piață. De exemplu, în septembrie 2016, rata medie ponderată a dobânzilor era de 5,27 %, față de 0,15 anual plus 3,5 puncte procentuale, limita pentru băncile creditoare la care se acordă împrumuturile din Creditul polonez. Plenul Consiliului Concurenței, în baza prevederilor Legii și Regulamentului cu privire la ajutorul de stat constată în decizia aprobată, că împrumuturile acordate de MF băncilor selectate, cât și subâmprumuturile oferite producătorilor agricoli în condiții preferențiale în cadrul implementării Creditului de asistență oferit Guvernului Republicii Moldova de Guvernul Poloniei, constituie ajutor de stat. Astfel, Ministerul Finanțelor urmează să transmită anual Consiliului Concurenței informații privind ajutorul de stat, care face obiectul acestei decizii (adică a împrumuturilor oferite în cadrul Creditului polonez), în vederea actualizării și completării Registrului ajutorului de stat, în conformitate cu prevederile art.19 din Legea din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. Notă: În 2016 Executivul de la Chișinău a solicitat diminuarea sumei creditului polonez de la 100 mil. euro la 50 mil. euro, din cauza valorificării insuficiente a mijloacelor oferite, și extinderea termenului de valabilitate a acestuia până la finele anului curent, 2017. Totodată, au mai fost debirocratizate unele proceduri de obținere a împrumuturilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.