Știri

În 2017 se așteaptă o nouă etapă de optimizare a cadrului de reglementare a afacerilor

Licențele vor fi încorporate în Nomenclatorul actelor permisive, necesare pentru inițierea și desfășurarea businessului, potrivit proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor legi în vigoare privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, elaborat și expus pentru consultări publice de Ministerul Economiei. Vicepremierul și ministrul economiei Octavian Calmâc a menționat în conferința de presă susținută în săptămâna precedentă, reiterând mai apoi și într-o emisiune TV, că proiectul vine să asigure continuarea acelei reforme de simplificare a reglementărilor, ce se referă la activitatea antreprenorială, de monitorizare a cheltuielilor pentru obținerea actelor permisive necesare inițierii și desfășurării unei afaceri. Pe parcursul anului 2016 au fost deja anulate 100 din cele peste 400 de acte permisive, existente în 2015. Totuși, susține Ministerul Economiei, Nomenclatorul în vigoare a actelor permisive se dovedește a fi incomplet, autoritățile responsabile ignorează importanța acestuia, continuă să solicite acte permisive care nu sunt incluse în Nomenclator. Nu au fost definitiv eliminate dublările, se atestă multe acte permisive nepublicate în Monitorul Oficial. Astfel, noul Nomenclator al actelor permisive, propus prin acest proiect de lege, va fi divizat în trei compartimente:
  • autorizaţii (acte permisive ce se referă la acordarea anumitor drepturi de activitate şi la atestarea întrunirii anumitor condiţii de către agentul economic)
  • certificate (acte permisive ce se referă la conformitatea bunurilor şi/sau serviciilor)
  • licenţe.
Noul nomenclator prevede excluderea a altor peste 100 de acte permisive din actualul Nomenclator, dar și din sistemul legislativ în genere, precum și includerea în nomenclator a unor acte permisive, care nu au fost incluse la timpul lor. Astfel, noul nomenclator în 2017 va conține 180 acte permisive, de peste două ori mai puține decât numărul acestora înregistrat în 2015 (de peste 400). Prin alte modificări și completări propuse, în 83 de legi în vigoare este dezvoltat modul de utilizare și punere în aplicare a principiului aprobării tacite. Se preconizează o sancționare mai dură a funcționarilor care abuzează la faza de depunere a cererii pentru un act permisiv, dacă ei nu oferă un răspuns (da sau nu, și cauzele) privind eliberarea actului permisiv solicitat. Va deveni mai clar modul de suspendare și retragere a actelor permisibile și de efectuare a controlului de stat la emiterea actului permisiv sau pentru verificarea respectării condițiilor de autorizare. Sunt prezentate costurile și termenele de valabilitate ale actelor permisive, autoritățile emitente responsabile, precum și autoritățile/entitățile care sunt implicate direct sau indirect la elaborarea și emiterea actului permisiv în cauză. Modificările și completările precizează condițiile de instituire a ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive. Deși mai multe autorități publice au creat ghișee unice, acestea nu au fost concepute în mod corespunzător și nu sunt funcționale. Implementarea optimizărilor preconizate ar putea aduce sectorului privat, anual, economii în sumă de 80,6 mil. lei, iar sectorului public - de 22,9 mil. lei. Aceste costuri reprezintă economii de timp pentru procesarea, întocmirea, transmiterea și gestionarea documentelor și mai puține costuri directe pentru eliberarea actelor permisive. Referitor la licențe, sectorul public va suferi anumite pierderi, ce țin de excluderea a 19 tipuri de licențe – vor fi excluse 1847 licențe anual, ceea ce înseamnă încasări ratate de 6 mil. lei. Pierderile suportate de alte autorități emitente de acte permisive sunt nesemnificative. Astfel, beneficiile globale, în opinia Ministerului Economiei, ar constitui circa 94,7 mil. lei anual, dintre care 80,6 mil. pentru sectorul privat.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1353 vizualizări

Data publicării:

07 Februarie /2017 10:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon