07
12 2017
532

În anul 2016 BNM și-a reconstituit parțial rezervele financiare

Afirmația îi aparține Guvernatorului Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, și a fost făcută în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe, unde a fost prezentat Raportul anual 2016 al Băncii Naționale a Moldovei. Potrivit lui, în anul 2016 economia Republicii Moldova a consemnat o creștere de 4,1% după dinamica negativă din anul 2015. Creșterea a devenit mai pronunțată în a doua jumătate a anului, în cea mai mare parte, datorită unor condiții meteorologice favorabile pe parcursul anului 2016, ce au determinat o performanță sporită în sectorul agricol. Pe parcursul anului 2016 rata anuală a inflației s-a diminuat de la 13,6% în luna decembrie 2015 până la 2,4% în luna decembrie 2016. Rata medie anuală a inflației în anul 2016 a constituit 6,4%. Cât privește situația bancară, Sergiu Cioclea a menționat că la 31 decembrie 2016, în Republica Moldova funcționau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei, inclusiv 4 sucursale ale bancilor și grupurilor financiare străine. Numărul total de subdiviziuni ale băncilor licențiate din Republica Moldova a constituit 804, dintre care 288 filiale și 516 agenții. Tot în sectorul bancar, la 31 decembrie 2016, activau 7 868 persoane. Capitalul de gradul I pe sectorul bancar a însumat 9 437,8 mil. lei, majorându-se comparativ cu finele anului 2015 cu 429.6 mil. lei. Activele totale pe sector au constituit 72 951,4 mil. lei, majorându-se comparativ cu finele anului 2015 cu 4 161,2 mil. lei. Portofoliul de credite brut a constituit 34 761,3 mil. lei, fiind mai mic față de anul trecut cu 3 425,3 mil. lei. Micșorarea portofoliului de credite a fost cauzată de lipsa cererii la credite, precum și de abordarea mai prudentă aplicată de bănci față de potențialii debitori. Marja netă a dobânzii a constituit 5,5% la 31 decembrie 2016, fiind la același nivel ca în anul 2015. În cadrul prezentării raportului de activitate al băncii, guvernatorul a punctat cele mai importante reforme initiate de BNM. În primul rând, în anul 2016 Banca Națională a pus accentul pe dezvoltarea sectorului IT. În total, pe parcursul anului au fost derulate 12 proiecte în acest domeniu, dintre care două proiecte majore și anume - Registrul riscurilor de credit și Implementarea soluției pentru arhivarea electronică, registratura și managementul corespondenței. Potrivit guvernatorului, implementarea Registrului riscului de credit va asigura BNM cu informații operative și suficiente care vor contribui la optimizarea reglementării prudențiale, evaluarea capacității băncilor de a depăși riscurile financiare, urmărirea solvenței bancare și a stabilității economice. În altă ordine de idei s-a menționat și dezvoltarea cadrului normativ din sectorul bancar, fiind elaborate proiectele Legii privind activitatea băncilor și a societăților de investiții, Legii privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a asiguratorilor și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerate financiar etc. Printre alte rezultate ale BNM au mai fost menționate aprobarea Strategiei de implementare a standardelor Basel III, crearea Depozitarului central unic al valorilor mobiliare etc. Membrii comisiei de profil au adresat mai multe întrebări, o parte din ele ținând de raportul Kroll II, la care reprezentantul BNM a zis că nu este în drept să ofere detalii, însă cel mai important obiectiv al misiunii constă în elaborarea strategiei de recuperare și că în viitorul apropiat acest raport va fi făcut public. De asemenea, întrebările au mai vizat riscurile financiare pentru anul 2018 în raport cu proiectul bugetului 2018, dezvoltarea sectorului de creditare nebancară, modificările legii cu privire la organizațiile de creditare nebancară și viziunea BNM în acest sens, coordonarea politicilor BNM cu Ministerul Finanțelor sau cu alte autorități. Sperăm foarte mult ca factorul politic să nu afecteze interesul mediului de afaceri de a investi, a mai menționat guvernatorul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.