18
01 2017
782

În anul 2016 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 15055,2 mil. lei

Casa Națională de Asigurări Sociale a făcut publică informația privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 12 luni ale anului 2016. Astfel, potrivit documentului, pe parcursul celor 12 luni ale anului 2016 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă de 15055,2 mil. lei sau 100% din suma anuală precizată de 15049,0 mil. lei. Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 14959,3 mil. lei sau 99,2% din suma anuală precizată de 15079,5 mil. lei. În 12 luni ale anului 2016, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 95,9 mil. lei La capitolul contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, conform datelor prezentate de CNAS, acestea s-au acumulat în sumă de 10030,9 mil. lei, sau 100,4% din suma anuală precizată de 9994,2 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 5016,0 mil. lei. Dintre care 3675,4 mil. lei au fost destinați plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat Totodată, 1340,6 mil. lei au fost destinați pentru acoperirea deficitului de venituri proprii, precum şi pentru acoperirea decalajului temporar de casă a mijloacelor financiare în BASS în perioada de plată a prestaţiilor sociale. Potrivit informației publicate, soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 ianuarie 2017 a constituit 126,3 mil. lei. Casa Naţională de Asigurări Sociale şi-a onorat integral obligaţiile financiare faţă de beneficiari şi toate tipurile de prestaţii sociale au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.