18
03 2020
433

În anul 2019, PIB a sporit cu 3,6%

În anul 2019 produsul intern brut (PIB) a constituit 210,1 mld. lei, în creștere cu 3,6% faţă de anul 2018, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică. Astfel, la creșterea PIB au contribuit următoarele activități economice: • Construcțiile (+1,3%), cu o pondere de 8,6% la formarea PIB • Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transportul și depozitarele; activitățile de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 21,8% la formarea PIB Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,4%), cu o pondere de 14,2% la formarea PIB • Informațiile și comunicațiile (+0,4%), cu o pondere la formarea PIB de 4,7%. Totodată, o contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o și impozitele pe produs (+0,5%) cu o pondere de 13,5% la formarea PIB. Un impact negativ la creșterea PIB a înregistrat agricultura, silvicultura și pescuitul (-0,2%) și domeniile: administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățământ; sănătate și asistență socială (-0,1%), exportul net (-1,5%) și variația stocurilor (-0,6%) Din punct de vedere al utilizării PIB, creșterea s-a datorat, în mare parte, formării brute de capital fix (+3,1%), cu o contribuție de 25,6% la formarea PIB și consumului final al gospodăriilor populației (+2,5%), cu un aport de 83,3%. Amintim că prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anul 2019 presupunea o valoare nominală a produsului intern brut de 208,3 mld. lei. Totodată, se așteaptă creșterea PIB până la 270,8 mld. în anul 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.