29
12 2021
368

În anul 2022 salariul mediu lunar prognozat pe economie va constitui 9900 lei

Cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2022 va constitui 9900 lei,  fiind majorat cu 1184 lei față de cel aprobat pentru anul curent, care constituie 8716 lei. Proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea cuantumului salariului mediu a fost votat astăzi, 29 decembrie 2021, de Executiv.
 
Indicatorul va fi utilizat la determinarea plafonului bazei de calcul a indemnizațiilor de asigurări sociale, la stabilirea venitului lunar asigurat al salariaților rezidenților parcurilor IT, dar și la determinarea mărimii pagubei care a сondus la evaziuni fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, prin includerea intenţionată în documentele contabile, fiscale şi/sau financiare, inclusiv în cele electronice, a unor date vădit denaturate privind veniturile sau cheltuielile care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni ce nu au existat, fie prin tăinuirea intenţionată a unor obiecte impozabile, acte contabile, fiscale şi/sau financiar.
 
Totodată, indicatorul va fi utilizat la determinarea mărimii daunelor cauzate drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice în cazul refuzului neîntemeiat de eliberare a actului permisiv care a condus la restrângerea dreptului de desfăşurare a activităţii de întreprinzător, inclusiv desfăşurarea neîntemeiată a unor controale, conform prevederilor art. 328 alin. din Codul Penal, dar și la determinarea valorii pagubei pricinuite în cazul săvârșirii infracțiunii, potrivit prevederilor art. 126 din Codul Penal.
 
Cuantumul a fost determinat conform prognozei indicatorilor macroeconomici pentru anii 2022-2024, estimate de către Ministerul Economiei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.