20
07 2021
198

În BASS au fost acumulate 54,8% din suma anuală

Casa Națională de Asigurări Sociale a publicat Raportul operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru semestrul I al anului 2021. Astfel, în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 14478,7 mil. lei sau 54,8% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.
 
Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii sunt acumulate în sumă de 7745,1 mil. lei sau 51,4% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma a înregistrat o creştere cu 988,4 mil. lei sau cu 14,6%.
 

Alte venituri au fost încasate constituie 135,3 mil. lei, dintre care partea majoră (132,9 mil. lei) a constituit parte a impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 6598,3 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, dintre care:

  • 4168,3 mil. lei – pentru plăţile prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi care sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 56,5% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 509,9 mil. lei sau cu 13,9% mai mari;
  • 2430,0 mil. lei sunt destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale BASS, care au constituit 65,9% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

 

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 13647,9 mil. lei sau 51,7% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului precedent, suma cheltuielilor BASS în perioada raportată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1781,1 mil. lei sau cu 15,0%.

În primele 6 luni ale anului curent veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 830,8 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 iulie 2021 a constituit 831,2 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.