03
09 2018
2023

În cadrul SFS vor activa funcționari fiscali cu epoleți

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS). Amintim că prin Legea nr.178 din 27.07.2018 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, Codul fiscal a fost completat cu norme ce se referă la statutul juridic al funcționarului fiscal cu statul special. Astfel, funcționarul fiscal cu statut special este funcționarul fiscal care exercită atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat în domeniul constatării infracţiunilor. Potrivit modificărilor, funcționarilor publici cu statut special din cadrul SFS vor avea următoarele grade speciale: a) locotenent al Serviciului Fiscal de Stat; b) locotenent-major al Serviciului Fiscal de Stat; c) căpitan al Serviciului Fiscal de Stat; d) maior al Serviciului Fiscal de Stat; e) locotenent-colonel al Serviciului Fiscal de Stat; f) colonel al Serviciului Fiscal de Stat; g) general-maior al Serviciului Fiscal de Stat; h) general-locotenent al Serviciului Fiscal de Stat; i) general-colonel al Serviciului Fiscal de Stat. Gradele de calificare ale funcționarilor fiscali se echivalează cu gradele speciale în modul stabilit de către Guvern. Prin urmare, proiectul prevede echivalarea gradelor de calificare ale funcționarilor fiscali cu gradele speciale. Conform documentului, funcţionarul public cu statut special îşi păstrează gradul special deţinut în cazul transferului, suspendării, detaşării, interimatului unei funcţii de conducere, promovării, reîncadrării, încetării raportului de serviciu sau angajării din nou în serviciu, indiferent de nivelul ierarhic profesional în care se angajează. În cazul funcționarilor care au raporturi de serviciu suspendate și în cazul persoanelor care se angajează în funcția cu statut special din SFS, echivalarea gradelor se va efectua la reîncadrarea sau angajarea acestora în serviciu. Totodată, funcționarilor noi angajați în funcția cu statut special din SFS, care la angajare nu dețin grad de calificare, grad special sau militar atribuit de alte autorități publice și structuri de ocrotire a normelor de drept, li se conferă grad special inițial - locotenent al Serviciului Fiscal de Stat. Pentru funcționarii angajați, transferați sau promovați în funcție cu statut special din cadrul SFS, care dețin grad special sau militar atribuit de alte autorități publice, se va menține același grad special sau militar deținut. Implementarea prevederilor proiectului nu va necesita cheltuieli suplimentare. Cheltuielile necesare pentru salarizarea funcționarilor fiscali cu statut special, vor fi acoperite de SFS, în limita bugetului aprobat. Prevederile documentului vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. În termen de 2 luni de la data intrării în vigoare, SFS va asigura echivalarea gradelor de calificare ale funcționarilor angajați care, până la intrarea în vigoare a Legii, au exercitat funcţii publice şi continuă să activeze în funcţii publice cu statut special în cadrul SFS.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.