26
10 2021
159

În Consiliile de administrație ale ÎS ar putea fi incluși angajații cabinetului persoanelor cu funcții de demnitate publică

Personalul încadrat în cabinetul Președintelui Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova, Prim-ministrului, prim-viceprim-ministrului, viceprim-miniştrilor și miniştrilor are dreptul de a exercita activitate remunerată în cadrul consiliului de administraţie al întreprinderii de stat şi în cadrul consiliului societăţii pe acţiuni în care statul deţine o cotă parte din capitalul social.
 
Proiectul de lege ce prevede aprobarea unor derogări de la prevederile art.18 (Incompatibilități) din Legea nr.80/20010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică1  a fost examinat în Parlament și votat în prima lectură cu 53 voturi.

 

Amintim că, în momentul de față, dreptul de a efectua activitate remunerată în cadrul consiliului de administrație al întreprinderii de stat şi în cadrul consiliului societății pe acțiuni în care statul deține o cotă parte din capitalul social este oferit funcționarilor publici și, tot prin derogare de la prevederile Legii nr.199/2010, secretarilor de stat, aceștia deținând statutul de persoane cu funcţii de demnitate publică.

 

Astfel, scopul proiectului este asigurarea dreptului persoanelor încadrate în cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică să exercite activitate remunerată în cadrul consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care statul deţine o cotă în capitalul social.

 

Potrivit autorilor documentului, implementarea proiectului nu va necesita cheltuieli suplimentare din bugetul de stat.

 

Documentul urmează a fi votat în lectura a doua.

_________________________________________________________

1 (1) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nu poate exercita funcţii publice sau deţine posturi de natură contractuală în cadrul autorităţilor publice.

(2) Personalul încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nu poate exercita alte activităţi remunerate prin contract individual de muncă sau prin alt contract de caracter civil în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor necomerciale, din sectorul public sau privat, a căror activitate este controlată, subordonată sau în anumite privinţe este de competenţa autorităţii în care el este angajat, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie sau în calitate de membru care nu activează permanent în cadrul organelor colegiale ale autorităților publice autonome.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.