21
08 2020
581

În Moldova ar putea fi creat un consiliu consultativ pentru turism

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consutare publică proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ pentru Turism, pe lângă Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

Acesta va fi un organ  consultativ în problemele dezvoltării, promovării şi finanțării domeniului turismului din Republica Moldova, care va funcționa pe principii benevole, fără statut de persoană juridică.

 

 
Scopul proiectului constă în elaborarea cadrului normativ pentru crearea unei platforme de comunicare ce are ca misiune dezvoltarea şi promovarea parteneriatului strategic între autortitățile administrației publice centrale, autortitățile administrației publice locale, mediul de afaceri, mediul academic, partenerii de dezvoltare și societatea civilă în vederea participării în comun la procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire a politicilor în domeniul turismului.

 

 
Potrivit documentului, membrii Consiliului vor fi numiţi de conducerea MEI din cadrul APL și APC, ai mediului academic, ai asociațiilor profesionale din domeniul turismului, ai donatorilor și partenerilor de dezvoltare, ai instituțiilor de cultură și artă.

 

 
Consiliul va îndeplini funcții precum :  oferirea expertizei în elaborarea politicilor publice din domeniul turismului, asigurarea unui mecanism de coordonare şi consultare a activităţilor ce au ca scop dezvoltarea, promovarea şi finanțarea domeniului turismului, monitorizarea şi evaluarea impactului implementării politicilor publice referitoare la turism,  identificarea problemelor-cheie şi necesităţilor agenților economici din industria turismului, sensibilizarea publicului şi a părţilor interesate privind problemele din domeniul turismului etc.

 

 
Proiectul poate fi consultat până la 4 septembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.