03
10 2018
565

În Moldova poate fi creat Consiliul privind mesajele de interes public

Proiectul legii cu privire la publicitate a fost discutat astăzi, 3 octombrie, în cadrul ședinței Comisiei economie, buget și finanțe. Capitolul IV din acest proiect reglementează publicitatea comercială, care nu poate conține denumirea completă sau prescurtată a unui partid sau informații privind activitatea acestuia, denumirea unei organizații social-politice, nume ale politicienilor, referinţe la proiecte politice etc. sau datele de identificare ale persoanei juridice din sectorul statal care nu are statut de comerciant sau mijloacele de individualizare ale acesteia. Proiectul prevede interzicerea publicității comerciale ce poate fi interpretată drept acțiune de concurență neloială, pentru produsul a cărui producere sau comercializare este interzisă de lege sau pentru cel pasibil de certificare, în cazul în care licența lipsește. Documentul reglementează și contractul de difuzare a publicității comerciale. Acesta se încheie în formă scrisă, cu excepția difuzării comunicatelor de presă ale comercianților în cazul în care este indicat autorul comunicatului, difuzarea publicității comerciale, în mass-media și pe platformele digitale, pentru care plata se achită în avans integral, și plasarea publicității comerciale în cazul în care furnizorul are statut de difuzor de publicitate. Art. 20 din proiectul de lege se referă la publicitatea comercială înșelătoare. Aceasta este publicitatea care conține date ce nu corespund realității referitoare la compoziție, parametrii tehnico-funcționali, originea geografică sau comercială, existența și mărimea reducerilor, prețul sau modul de calcul al acestuia etc. Documentul mai prevede cerințele privind asigurarea transparenței pe piața publicității, instituirea regimului juridic al autoreglementării, cerințele minime privind publicitatea exterioară, în condițiile descentralizării administrative și ale autonomiei locale. În premieră, în țara noastră va activa Consiliul privind mesajele de interes public, care va elabora și va propune Guvernului Planul difuzării mesajelor de interes public. În opinia președintelui comisiei parlamentare, Ștefan Creangă, acest Consiliu va fi unul destul de birocratizat. Implementarea proiectului legii cu privire la publicitate nu presupune cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat. Proiectul a fost aprobat pentru prezentare în cadrul ședinței plenare în prima lectură.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.