01
03 2018
1069

În Turcia, fără vize

Executivul a aprobat ieri iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciprocă a vizelor, semnat la Ankara, la 1 noiembrie 2012. Potrivit secretarului general de stat al Ministerului de Externe, Mihail Căpățână, scopul proiectului constă în dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare şi prietenie dintre cele două state, cu oferirea cetăţenilor ambelor ţări a posibilităţii de a călători reciproc în baza buletinelor de identitate. Prin acest proiect va fi instituit dreptul efectuării călătoriilor reciproce în baza buletinelor de identitate, cu condiția ca acestea să fie mecanolizibile, în concordanţă cu standardele documentelor ICAO 9303, a specificat secretarul general de stat. Menționăm că standardul ICAO vizează doar dreptul de a intra pe teritoriul statelor pentru acelaşi termen de şedere ca şi în cazurile călătoriilor în baza paşapoartelor, intrarea în ţară în baza buletinelor nu acordă dreptul la muncă. Actualitatea Protocolului este determinată de dorinţa ambelor ţări de a intensifica relaţiile de colaborare, inclusiv prin facilitarea călătoriilor reciproce în baza actelor interne. În nota proiectului se menționează că aplicarea Protocolului nu va avea urmări negative asupra economiei Republicii Moldova. Mai mult ca atât, posibilitatea călătoriilor reciproce în baza actelor interne va spori fluxurile turistice din ambele ţări, va contribui la consolidarea cooperării reciproce pe toate dimensiunile, precum şi va impulsiona dezvoltarea relaţiilor comercial-economice bilaterale. Protocolul va intra în vigoare în a 30-a zi după recepţionarea, prin canale diplomatice, a ultimei notificări, prin care Părţile Contractante se informează reciproc despre îndeplinirea procedurilor interne necesare intrării acestuia în vigoare. Cetăţenii turci călătoresc fără vize în Republica Moldova din 2014.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.