06
12 2018
567

Înăsprirea amenzilor pentru utilizarea frauduloasă a resurselor naturale

Guvernul a aprobat în ședința de ieri Planul sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului pentru anii pentru anii 2018-2020. Acesta conține peste 30 de acțiuni ce vor fi implementate din mijloace bugetare și din asistență externă din partea Agenției de cooperare Internațională a Germaniei, Agenției Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Agenției Austriacă pentru Dezvoltare. Astfel, se preconizează reorganizarea și reformarea agențiilor „Moldsilva” și „Apele Moldovei”, precum și a întreprinderilor de stat fondate de acestea în vederea delimitării clare a funcțiilor de protecție a resurselor naturale de cele de valorificare economică a acestora. Totodată, se mai prevede crearea unităților cu funcții de asigurare a integrității în instituțiile de mediu și instruirea angajaților în vederea implementării instrumentelor de integritate, precum și organizarea campaniilor de informare privind integritatea, conduita de mediu și diminuarea riscurilor de corupție în acest domeniu. Planul mai prevede elaborarea modificărilor şi completărilor la Codul Contravenţional şi Codul Penal privind înăsprirea amenzilor şi sancţiunilor pentru utilizarea frauduloasă a resurselor naturale sau pentru poluarea excesivă a componentelor de mediu. De asemenea, se preconizează crearea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul noului Inspectorat pentru Protecția Mediului. O altă acțiune ține de dezvoltarea cooperării între Inspectoratul pentru Protecția Mediului cu autoritățile publice din domeniul vamal și organele de drept în vederea asigurării controlul și evitării acțiunilor ilegale cu resurse naturale sau cu substanțe care diminuează calitatea mediului. Alte acțiuni: • Crearea Sistemului informațional integrat de mediu • Dezvoltarea unei platforme de comunicare a instituțiilor de mediu cu sectorul asociativ, sectorul academic și mediul de afaceri • Efectuarea raidurilor antibraconaj pentru contracararea cazurilor de braconaj și a tăierilor ilicite a vegetației forestiere • Crearea unui sistem de monitorizare și control a procesului de implementare a proiectelor în domeniul protecției mediului, • Elaborarea Regulamentului cu privire la efectuarea controlului în domeniul protecției mediului, inclusiv cu reguli de conduită pentru inspectorii de mediu. Potrivit notei proiectului, cele mai frecvente cauze apariție corupției în domeniul mediului sunt imperfecțiunea cadrului normativ în domeniul protecției mediului înconjurător, utilizarea frauduloasă, ilicită si neautorizată a resurselor naturale, poluarea excesivă și necontrolată a mediului, utilizarea irațională și netransparentă a fondurilor financiare destinate acțiunilor de protecție a mediului etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.