28
05 2020
658

Încă un acord în domeniul securității sociale

Acordul în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica Turcia, semnat la Chişinău pe data de 5 mai 2017, precum și Aranjamentul Administrativ pentru implementarea Acordului vor intra în vigoare pe data de 1 iunie 2020. În Monitorul Oficial din 26 mai curent a fost publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene nr. 96-T-04 din 28 aprilie 2020 cu privire la intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale. Potrivit Aranjamentului, persoanele asigurate de pe teritoriul ambelor state vor putea beneficia de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizații de maternitate, pensii pentru limita de vârstă, pensiile de dizabilitate, pensii de urmaș, ajutoare de șomaj și de deces. Prestațiile se vor achita direct persoanelor, chiar dacă acestea domiciliază pe teritoriul celuilalt stat. În cazul stabilirii pensiilor pentru limită de vârstă, de dizabilitate și de urmaș, persoana asigurată va depune o cerere la instituția competentă de la locul de domiciliu, iar în cazul ajutorului de deces – la instituția competentă care va achita pensia, fie direct, fie prin intermediul organismului de legătură de la locul de domiciliu. Republica Moldova a semnat până în prezent acorduri bilaterale în domeniul securității sociale cu România, Portugalia, Bulgaria, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Polonia, Ungaria, Belgia, Lituania, Germania etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.