29
01 2021
452

Indemnizația pentru personalul medical decedat este scutită de obligații fiscale

Proiectul  Regulamentului ce stabilește modalitatea de solicitare și acordare a indemnizației unice pentru personalul decedat în lupta cu COVID-19 din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 28 ianuarie curent.
 
În sensul proiectului regulamentului, se consideră personal decedat ca urmare a infectării în cadrul desfășurării nemijlocite a activității medicale în lupta cu COVID-19 persoanele angajate în instituțiile medico-sanitare publice din cadrul asistenței medicale primare, asistenței medicale specializate de ambulator, asistenței medicale spitalicești, asistenței medicale urgente prespitalicești, serviciilor medicale de înaltă performanță. Indemnizație va fi achitată pentru cazurile de deces survenite în perioada de la data de 17 martie 2020.
 
Dreptul la indemnizația unică se acordă soțului supraviețuitor, copiilor până la vârsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituții de învățământ cu frecvență, până la finisarea acestora, fără a depăși vârsta de 23 de ani, iar în cazul în care nu sunt urmașii menționați, unuia dintre părinți.
 
Indemnizația unică se acordă la cererea persoanei care a obținut dreptul la indemnizația sau a tutorelui (curatorului) acestei. La cerere se anexează actul de identitate al solicitantului, certificatul de deces al întreținătorului, certificatul constatator de deces (formular 106/e), eliberat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, actele de stare civilă, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul și datele contului bancar pentru transferul indemnizației unice, care se achită de către instituția medico-sanitară publică în care a activat persoana decedată.
 
Această plată este scutită de impozitul pe venit, de contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii, de contribuția de asigurări sociale de stat obligatorii și de primele de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Amintim, prin Legea nr.257/2020 au fost operate completări la Legea nr.69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, fiind stabilită o indemnizație unică în mărime de 100 000 lei pentru personalul din cadrul instituțiilor medico-sanitare care a decedat în lupta cu COVID-19, iar modul de solicitare și acordare a acestei indemnizații  urmează a fi reglementat de către Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.