16
07 2020
770

Indemnizația pentru urmașii personalului medical

Baza de calcul a indemnizației pentru urmaşii personalului medical decedat ca urmare a desfăşurării activităţii medicale în lupta cu Covid- 19 este venitul mediu lunar realizat și declarat al persoanei decedate pentru ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii decesului. În cazul în care persoana s-a aflat în concediu (neplătit, medical, parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vîrsta de 3 ani, paternal) lunile se vor substitui cu același număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.
 
Ministerul Muncii Sănătății și Protecției Sociale a elaborat proiectul  Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației urmașilor personalului medical decedat. Documentul urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern, iar astăzi va fi examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat.

 

Conform proiectului, pentru stabilirea indemnizaţiei se va lua în calcul venitul lunar realizat şi declarat la toate unitățile în care întreţinătorul decedat a desfăşurat activități (acesta fiind confirmat în baza informaţiei incluse în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale) prin împărţirea la 12 a venitului total realizat de întreţinătorul decedat.

 

Totodată, proiectul Regulamentului prevede că cuantumul lunar al indemnizaţiei va fi calculat diferenţiat, în funcţie de categoria beneficiarului. Astfel, pentru soţul supravieţuitor și în cazul părinților acesta va constitui 50% din baza de calcul, iar în cazul copiilor – 75% pentru fiecare urmaş. Cuantumul indemnizației calculate nu poate fi mai mic de 50% din mărimea salariului mediu lunar din economia națională la data calculării indemnizației.

 

Pentru acoperirea cheltuielilor respective vor fi allocate mijloace financiare din bugetul de stat, iar răspunderea pentru corectitudinea stabilirii şi calculării indemnizaţiei va fi pusă în sarcina Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Caselor teritoriale.

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.