03
05 2019
5562

Indemnizațiile stabilite de angajator și de CTAS

Indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, îngrijirea copilului bolnav, prevenirea îmbolnăvirilor și protezare ortopedică, se vor stabili de către angajator pentru primele cinci zile calendaristice din mijloacele financiare ale acestuia, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative pe parcursul unui an, în temeiul certificatului medical, prezentat pe suport de hârtie în original sau copie. În același timp, indemnizațiile se vor stabili de către casele teritoriale ale CNAS, începând cu a 6-a zi de incapacitate, în temeiul informației din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate, autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistență medicală. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotărâre ce prevede modificarea unor hotărâri de Guvern. Totodată, dacă angajatul a activat pe parcursul lunii atât în cadrul unui parc pentru tehnologia informației, cât și în afara acestuia, venitul lunar asigurat va constitui venitul din care au fost calculate contribuții individuale de asigurări sociale și 60% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul respectiv. Această prevedere se propune a fi inclusă în Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale. Proiectul mai prevede că, pentru militarii care îndeplinesc serviciul prin contract, la calculul stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, se vor include toate perioadele de exercitare a serviciului în calitate de militar sau colaborator cu statut special al organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, realizate până în 1 ianuarie 2017. Totodată, în cazul în care beneficiarul de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului se angajează, îşi reia activitatea de muncă sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani ori desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit, indemnizaţia stabilită se suspendă, cu excepţia cazului în care de aceasta beneficiază mama sau tatăl copilului. Aceasta se stabileşte, la cerere, unei alte persoane, dacă aceasta întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţie pentru acordarea indemnizaţiei. Mama sau tata care, după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului, îşi reia activitatea, se angajează, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, are dreptul la indemnizaţie lunară. De asemenea, documentul mai prevede că cererile de acordare a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii cetăţeni ai RM, domiciliaţi în localităţile din stânga Nistrului, se depun la casele teritoriale de asigurări sociale, după cum urmează: • Casa teritorială de asigurări sociale Rezina – cetăţenii din raioanele Râbniţa şi Camenca; • Casa teritorială de asigurări sociale Dubăsari – cetăţenii din raioanele Dubăsari şi Grigoriopol; • Casa teritorială de asigurări sociale Anenii Noi – cetăţenii din municipiile Tiraspol şi Bender; • Casa teritorială de asigurări sociale Căuşeni – cetăţenii din raionul Slobozia. Documentul mai prevede că indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabilește indiferent de durata stagiului de cotizare. Potrivit documentului, prevederile vor intra în vigoare la 1 iulie 2019 și se vor aplica pentru stabilirea și calcularea indemnizațiilor de incapacitatea temporară de muncă în temeiul certificatelor medicale primare întocmite începând cu 01.07.2019, precum şi a informaţiei din aceste certificate medicale transmise în format electronic. În același timp, calcularea şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute pentru concediile medicale acordate până la 30 iunie 2019 inclusiv, care continuă şi după această dată, se va efectua de către angajator, iar în cazul șomerilor – de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în conformitate cu reglementările în vigoare de până la 30 iunie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.