03
05 2018
1108

Independența financiară a unor autorități publice rămâne neschimbată

Guvernul nu a susținut inițiativa legislativă propusă de un grup de deputați, ce vine cu proiectul modificărilor în domeniul salarizării angajaților unor autorități publice, bugetul cărora este aprobat de Parlament, Guvern sau este autonom. Hotărârea privind aprobarea avizului la proiectul dat a fost publicată în Monitorul Oficial din 27 aprilie curent. Deputații notează că, deși Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar stabilește modul, condițiile de salarizare și mărimile salariilor personalului din autoritățile administrației publice, instituțiile și organizațiile finanțate de la bugetul public național, precum și persoanelor care dețin funcții de demnitate publică, totuși, ea nu se aplică unor autorități publice. Astfel, excepţii sunt: – Agenția Națională de Reglementare în Energetică – Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației – Autoritatea Aeronautică Civilă – Comisia Națională a Pieței Financiare – Agenția pentru Proprietate Intelectuală. Deputații propun completarea Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar cu prevederi ce ar stabili ca salariile lunare ale conducătorilor autorităților menționate să nu depășească 95% din salariu lunar al persoanelor cu funcții de demnitate publică de competența cărora este numirea acestora. Totodată, inițiativa propune ca mărimea maximă a premiilor pentru angajații autorităților publice, bugetul cărora este aprobat de Parlament, de Guvern sau au un buget autonom să nu depășească cuantumul a 6 salarii lunare de bază. Pe de altă parte, Guvernul susține că propunerile înaintate sunt în dezacord cu prevederile cadrului juridic care reglementează activitatea autorităților publice, în mod special, cu asigurarea independenței financiare a acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.