22
03 2021
1866

Indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, modificate

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 48 din 12 martie 2021 publicat vineri, 19 martie, în „MO”, au fost introduse modificări la Indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, aprobate prin Ordinul nr.118/2013 al Ministerului Finanțelor.
 
Documentul a intrat în vigoare și prevede substituirea unor noțiunii: „Sistem contabil în partidă simplă” cu „Contabilitate în partidă simplă – reflectarea unilaterală a faptelor economice, conform metodei „intrare – ieşire”, fără aplicarea conturilor contabile şi fără întocmirea situaţiilor financiare”; „Metodă de casă” cu „Contabilitate de casă – metodă a contabilității conform căreia elementele contabile sunt recunoscute pe măsura încasării/plăţii numerarului sau compensării în altă formă”, precum și substituirea cuvântului „uzura” şi cuvintele „proprietatea nematerială” cu „amortizarea” şi „imobilizările necorporale.
 
Totodată, documentul stabilește aplicarea de către persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător a prevederilor Legii contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017.
 
În redacție nouă este expus pct. 29 din Indicații, care prevede  că proprietatea care se foloseşte în activitatea de întreprinzător include mijloacele fixe şi imobilizările necorporale pentru care se calculează amortizarea. Conform pct. 31, imobilizările necorporale reprezintă imobilizări nemonetare care nu îmbracă o formă materială şi au un termen de utilizare limitat (de exemplu, concesiuni, licenţe şi mărci; drepturi de autor şi titluri de protecţie; programe informatice şi alte imobilizări necorporale (website-uri, reţete, formule, modele, proiecte etc.)).
 
Suplimentar, pct. 37 stabilește că amortizarea mijloacelor fixe şi a imobilizărilor necorporale care se folosesc în activitatea de întreprinzător, se calculează conform modului prevăzut în legislaţia fiscală (Codul fiscal și HG nr.704/2019). Suma amortizării calculate pentru perioada de gestiune se reflectă ca cheltuieli în Registrul-jurnal.
 
Modificările și completările sunt operate în temeiul art.8 alin. (1) lit.b) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.