15
04 2021
971

Indicatorii macroeconomici: remunerarea muncii în anii 2022-2024

Pentru anul 2021 fondul de remunerare a muncii în sectorul real se estimează în valoare de 49,3 mld. lei, în creștere cu 10,2% faţă de anul 2020 în termeni reali. Totodată, conform datelor din Nota cu privire la prognoza preliminară a principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2022-2024 elaborată de Ministerului Economiei și Infrastructurii, va fi asigurată menținerea plăților salariale în sectorul bugetar, conform angajamentelor Guvernului, inclusiv și majorările din 1 ianuarie 2021 și din 1 aprilie anul curent a salariilor în domeniul ocrotirii sănătății.
 
Astfel, în sectorul bugetar fondul de remunerare a muncii se prognozează în mărime de 14,2 mld. lei, în creștere cu 3,7% în termeni reali. În opinia experților, printre principalii factori ce vor influența valoarea salariului mediu în anii 2022-2024 se enumeră creșterea economică prognozată, deficitul accentuat de forță de muncă, efectele majorării salariilor angajaților din domeniul ocrotirii sănătății, precum și majorarea cuantumului salariului minim garantat în sectorul real.
 
Reamintim că, în pofida influenței unor factori negativi, precum sistarea completă sau parțială a activităților din sectorul real al economiei, diminuări ale numărului de salariați cauzate de pandemia COVID-19, angajatorii și-au onorat, pe parcursul anului trecut, obligațiunile față de salariați.
 
Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia națională în anul 2020 a constituit 8107,5 lei și s-a majorat în termeni nominali cu 10,2% față de anul 2019. În termeni reali salariul s-a majorat cu 6,2%. Exprimat în valută străină acesta a constituit circa 410 Euro sau 468 dolari SUA. În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit 7313,8 lei, fiind în creștere cu 10,2%, iar în sectorul real – 8402,7 lei și s-a majorat cu 10,2%, respectiv (în termeni nominali), menționează autorii Notei.
 
Conform prognozei, câștigul salarial în valoare nominală per angajat va constitui în anul 2022 circa 9691 lei (creșterea reală – 5,6%), în anul 2023 este preconizată majorarea acestuia până la 10654 lei (creșterea reală – 4,7%), iar în anul 2024 acesta va spori până la 11561 lei (respectiv, 3,4%).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.