11
03 2019
1014

Industria extractivă: noi cerințe pentru angajatori

Angajatorul din domeniul industriei extractive va fi obligat să garanteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor. Guvernul a aprobat în ședința din 7 martie proiectul hotărârii privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane. Pentru garantarea sănătății și securității lucrătorilor, angajatorul va avea grijă ca locurile de muncă să fie proiectate, construite, echipate, exploatate şi întreţinute astfel încât să permită lucrătorilor efectuarea sarcinilor de muncă fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea proprie ori a celorlalţi lucrători. Documentul mai prevede că exploatarea locurilor de muncă în prezenţa lucrătorilor se face sub supravegherea unei persoane responsabile, iar activităţile care comportă un risc sporit sunt încredinţate doar personalului competent şi se execută conform instrucţiunilor, care trebuie să fie elaborate și constituite din cerinţe laconice, distincte, să excludă interpretări diverse. Instrucțiunile vor fi redate într-o limbă înțeleasă de către salariatul la care se referă. Totodată, este indicată aplicarea unui sistem de permise de lucru pentru executarea lucrărilor periculoase. Permisele de lucru trebuie emise înaintea începerii lucrului de către persoana desemnată în acest scop şi trebuie să specifice condiţiile care trebuie îndeplinite şi măsurile ce trebuie luate înainte, în timpul lucrului şi după încheierea acestuia. Încăperile de lucru trebuie să aibă o înălțime de cel puţin 3 m, iar volumul minim de aer pentru fiecare lucrător – de cel puţin 12 m3 , permiţând lucrătorilor să îşi execute sarcinile fără risc pentru securitatea, sănătatea sau confortul lor. De asemenea, angajatorul trebuie să pună la dispoziţia lucrătorilor vestiare, în cazul în care aceștia poartă îmbrăcăminte de lucru speciale. O condiție obligatorie este asigurarea cu blocuri sanitare, reieșind din numărul total al lucrătorilor într-un schimb. În același timp, trebuie să fie prevăzute și echipamente de prim ajutor conforme riscurilor pentru care sunt acordate. Angajatorul este obligat să asigure întocmirea şi ţinerea la zi a unui document referitor la securitate şi sănătate, în care se va menționa despre evaluarea riscurilor la care sunt expuşi lucrătorii la locul de muncă, măsurile corespunzătoare de securitate, proiectarea, utilizarea şi întreţinerea locului de muncă şi ale echipamentelor. Proiectul mai prevede că, dacă, la acelaşi loc de muncă, sunt prezenţi lucrători din diferite întreprinderi, fiecare angajator este responsabil de toate aspectele care ţin de întreprinderea sa.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.