14
09 2020
419

Industria extractivă: rigorile respectării cerințelor de sănătate în muncă

Lista de verificare privind controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj a fost modificată.

În Monitorul Oficial din 11 septembrie curent a fost publicat Ordinul MSMPS nr. 714 din 4 august 2020 cu privire la modificarea Ordinului nr.1534/2018 „Cu privire la aprobarea listelor de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă”, anexa nr.7 la ordin fiind completată cu încă 50 de întrebări. Astfel, această listă include deja 96 de întrebări.

Ordinul publicat intră în vigoare la 27 septembrie curent.

Reamintim că, prin Ordinul 1534/2018 au fost aprobate următoarele 7 liste de verificare în domeniul securității și sănătății în muncă:
• Lista de verificare generală pentru controlul de stat al securității și sănătății la locul de muncă
• Lista de verificarea generală pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă pentru anumite domenii
• Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă la șantierele temporare și mobile
• Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea, la locul de muncă, la azbest, agenţi chimici sau la agenţi cancerigeni sau mutageni
• Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitatea și sănătatea în muncă pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă
• Lista de verificare pentru controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitatea și sănătatea în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
• Lista de verificare privind controlul de stat al respectării cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și în industria extractivă de foraj.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.