Știri

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 8 luni ale anului 2015

În perioada de 8 luni ale anului 2015, totalul veniturilor realizate a însumat 9105,2 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 101,4% a planului stabilit în sumă de 8976,5 mil lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 5982,5 mil. lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a planului la nivel de 102,5%. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2014, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în 8 luni ale anului 2015 a înregistrat o creştere cu 653,9 mil lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3119,0 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, din care:
  • 1379,1 mil lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat;
  • 790,5 mil lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale;
  • 930,2 mil lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.
Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 3,7 mil lei. În perioada de 8 luni ale anului 2015, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 8916,4 mil lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 99,2%. Cheltuielile în 8 luni ale anului curent faţă de cheltuielile din perioada analizată a anului precedent au fost mai mari cu 1086,7 mil lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În 8 luni ale anului 2015, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 188,8 mil lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 septembrie 2015 a constituit 277,0 mil lei.

via | cnas.md

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1243 vizualizări

Data publicării:

16 Septembrie /2015 09:00

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

bugetul asigurarilor sociale de stat | cnas

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon