Știri

Informaţie operativă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada anului 2014

În perioada anului 2014, planul stabilit în sumă de 12192,4 mil. lei la compartimentul „Venituri” a fost îndeplinit la nivel de 98,7% sau în sumă de 12038,5 mil. lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat s-au acumulat în sumă de 8372,3 mil. lei, ceea ce reprezintă executarea planului la nivel de 100,1%. Faţă de indicatorul respectiv al anului 2013, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate a înregistrat o creştere cu 616,1 mil. lei. Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3660,1 mil. lei, în corespundere cu planurile şi cererile de finanţare, dintre care: • 1667,4 mil. lei – pentru plata prestaţiilor sociale finanţate din bugetul de stat; • 824,8 mil. lei – susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale. • 1121,5 mil. lei – pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat. Dobînzi şi alte venituri au fost acumulate în sumă de 6,1 mil. lei. În perioada de 12 luni ale anului curent, cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au constituit 12029,2 mil. lei, ceea ce reprezintă o executare a indicelui stabilit pentru această perioadă la nivel de 98,0%. Creşterea cheltuielilor în 12 luni ale anului curent faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013 a constituit 1313,0 mil. lei. Toate tipurile de prestaţii sociale cuvenite beneficiarilor pentru perioada de raportare au fost finanţate în volum deplin, fără restanţe. În perioada de 12 luni ale anului 2014, veniturile au depăşit cheltuielile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 9,3 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 ianuarie 2015 a constituit 88,2 mil. lei.

via cnas.md

Instituții:

Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

1265 vizualizări

Data publicării:

17 Ianuarie /2015 10:15

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

venituri | asigurări sociale | contributii | cnas

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon