13
02 2020
521

Iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public

Până la data de 12 martie 2019, angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional pot aplica la examenul de calificare a auditorilor interni. Ministerul Finanțelor anunță că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.100/2012, candidații vor prezenta setul de documente Direcţiei politici în domeniul controlului financiar public intern din cadrul ministerului. Lista actelor necesare include: 1. cererea de admitere la examenul de calificare (în original) 2. carnetul de muncă sau documentul ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin un an în domeniile: audit intern în sectorul public, contabilitate, economie, finanţe publice, tehnologii informaţionale, drept şi audit extern (în original şi în copie) 3. buletinul de identitate (în original şi în copie) 4. scrisoarea emisă de către conducătorul entităţii ce confirmă realizarea sau participarea la cel puţin două misiuni de audit intern în conformitate cu Standardele Naţionale de Audit Intern (în original şi în copie). Informații adiționale pot fi obținute la numerele de contact 022 26 28 10; 022 26 28 06.

via | mf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.