13
08 2021
423

Inițiativa legislativă cu privire la modificarea Codului fiscal

Inițiativa legislativă lansată de un grup de deputați prevede introducerea cotei zero a impozitului pe venit pentru persoanele juridice, gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) şi întreprinzătorii individuali cu condiţia că venitul obţinut va fi direcţionat spre investiţii în dezvoltarea producției proprii (lucrări, servicii). Aceasta, în opinia autorilor, va crea condiţii pentru atragerea investițiilor și relansarea economică, va asigura achiziţionarea, repararea, modernizarea fondurilor fixe, majorarea activelor curente în scopul creşterii volumului de producţie şi/sau producere a unor noi tipuri de produse, lucrări, servicii.

 
În primul rând proiectul înregistrat în Parlament propune o nouă redacție a lit. b) din art. 15 al Codului fiscal (CF), care stabilește cota impozitului pe venit pentru persoanele juridice. Astfel, se propune ca pentru persoanele juridice, gospodăriile ţărăneşti (de fermieri) şi întreprinzătorii individuali cota impozitului pe venit să constituie 0% din venitul anual impozabil „cu condiţia respectării dispoziţiilor alineatului (236) al articolului 24 al Legii  pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului Fiscal”.
 
Modificările la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF, care sunt parte componentă a proiectului, prevăd completarea art. 24 cu alin. (236), conform căruia cota prevăzută la art. 15 lit. b) din CF se va aplica în următoarele cazuri:
  
a) în cazul în care venitul or partea din el, determinat în conformitate cu prevederile CF, ca venit impozabil este direcţionat în perioda raportata spre investire. Investirea presupune toate tipurile de cheltuieli pentru creșterea capitalului propriu a întreprinderii și creșterea activelor materiale, nemateriale și financiare ale acesteia;
b) în cazul direcţionării venitului, ce urmează a fi impozitat, spre alte scopuri, diferite de cele ce ţin de investiţii, agenţii economici vor achita la buget suma impozitului pe venit de 12%, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermieri), venitul cărora este impozitat cu aplicarea cotei de 7% cu aplicarea sancțiunilor stabilite în conformitate cu prevederile CF;
c) în cazul aplicării cotei zero pentru impozitarea venitului, direcţionat spre alte scopuri, diferite de investiţii, agenţii economici vor achita o amendă în mărime de 30% din suma impozitului pe venit;
d) aplicarea cotei zero a impozitului pe venit nu scuteşte persoanele, indicate la art. 15 lit.b) din CF de prezentarea declaraţiilor în conformitate cu prevederile art. 83 din CF;
e) rezidenţilor zonelor economice libere, specificați la art.49 lit. а) şi b) din CF se pune în aplicare cota zero a impozitului pe venit cu condiţia respectării prevederilor art. 49 lit. а) şi b) din CF şi art. 236 al prezentei Legi;
f) în perioada de acţiune a cotei, prevăzute la art. 15 lit. b) din CF se suspendă acţiunea dispoziţiilor prevăzute în Titlul 71, art. 801 alin. (3), art. 81 alin. (2) și a art. 82, 84, 87.
  
Autorii propun ca modificările date la Codul fiscal și Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale CF, în condițiile avizului pozitiv al Guvern și aprobării în două lecturi de către Parlament, să intre în vigoare din 1 ianuarie 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.