18
08 2021
180

Inițiativă legislativă pentru stimularea creării întreprinderilor sociale

În Parlament este înregistrată o inițiativă legislativă ce are ca scop stimularea creării și dezvoltării întreprinderilor sociale.

În primul rând, autorii propun scutirea întreprinderilor sociale de la plata taxelor locale, precum și de la plata impozitului pe venit. În nota proiectului se menționează că scutirea de la impozitul pe venit este unul din stimulentele principale utilizate la nivel european pentru încurajarea antreprenoriatului social.

În nota informativă se mai menționează că venitul ratat la bugetul de stat din neîncasarea imediată a acestor impozite se va întoarece la buget ulterior prin impozitele din profitul întreprinderilor care vor reuși să se dezvolte și să prospere mult mai rapid.

În același timp, în cazul utilizării de către autoritatea contractantă în cadrul procesului de achiziții publice, a criteriilor de atribuire cel mai mic cost/preț, se propune diminuarea în procesul de evaluare, a prețului propus de antreprenorul social pentru livrarea bunurilor/produselor. Autorii propun ca prețul să fie diminuat cu 5% în cazul întreprinderilor sociale și cu 10% în cazul întreprinderilor sociale de înserție.

Totodată, în cazul utilizării criteriului cel mai bun raport calitate/preț, se propune acordarea întreprinderilor sociale și celor de inserție, din oficiu, a unui punctaj echivalent cu 10% și, respectiv, 20% din punctajul total acordat pentru calitatea, organizarea, calificarea și experiența personalului și serviciile post-vânzare.

Proiectul mai prevede acordarea statului de întreprindere socială inclusiv organizațiilor necomerciale care desfășoară activitate economică și respectă criteriile de calificare fără a le obliga să fondeze o societate comercială.

Potrivit datelor din nota proiectului, în Republica Moldova, la etapa actuală sunt înregistrate doar patru întreprinderi cu statut de afacere socială. Pentru comparație, în UE una din patru întreprinderi sunt afaceri sociale, de exemplu, în Spania activează circa 43 mii astfel de întreprinderi, care au dus la crearea a 2,2 mil. locuri de muncă, iar cifra de afaceri reprezintă 10% din PIB-ul național.

_________________

Notă: Potrivit art. 362 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea socială este întreprinderea constituită de asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase, instituţii private şi/sau persoane fizice care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social în vederea soluționării unor probleme sociale de interes comunitar. Întreprinderile sociale de inserţie sînt întreprinderi sociale care au ca scop crearea locurilor de muncă şi încadrarea, în mod prioritar, a persoanelor din categoriile defavorizate ale populaţiei.
 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.