03
02 2021
319

Inno Hub Moldova: inovații și valoare adăugată înaltă

Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) propune, în calitate de măsură ce va asigura redresarea situației în economia națională, valorificarea capacităților IMM inovative cu valoare adăugată înaltă, fiind urmărit scopul stimulării activităților de cercetare-dezvoltare-inovare în sectorul real al economiei prin elaborarea Programului de retehnologizare a ÎMM-urilor.
 
Atingerea scopului va fi asigurată prin identificarea sectoarelor și sub-sectoarelor care pot contribui la substituirea importurilor sau pot fi parte a unor lanțuri valorice. Astfel, este propusă efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru crearea în țara noastră a Inno Hub Moldova, obiectivul principal al căruia va fi conectarea IMM-urilor la domeniile relevante de expertiză pentru a spori competitivitatea și capacitățile de inovare.
 
Se așteaptă că Hub-ul va reuni organizații și actori din diferite grupuri-țintă pentru colaborare, valorificare a potențialului de inovare și servicii de accelerare a afacerilor. Structura va conecta și extinde ecosistemele de inovare și antreprenoriat, fortificând interacțiunea dintre părțile interesate: IMM-uri, startup-uri, Guvern, mediul academic, corporații, investitori (business angels, capital de risc etc.) pentru a stimula inovația și antreprenoriatul.
 
Autorii inițiativei consideră că oferirea accesului la oportunități de inovare (fie finanțare, informare sau training) va permite antreprenorilor să aducă produse și servicii mai bune pe piață, sporind șansele pentru export. Prin urmare, un sector al IMM-urilor competitiv și orientat spre export poate favoriza dezvoltarea brand-urilor locale și poate spori atractivitatea țării în lume, îmbunătățind imaginea statului.
 
Inno Hub are și scopul de a pune bazele unui mediu favorabil, în care comunitatea antreprenorilor să poată să se dezvolte și, în același timp, va servi drept punct de legătură pentru regiunile Moldovei, facilitând crearea parteneriatelor valoroase în domeniul inovării.
 
Totodată, crearea Hub-ului va asigura creșterea gradului de cunoaștere a domeniului tehnologiilor digitale; cercetarea oportunităților de inovare, investigarea trendurilor și inovațiilor recente și implicarea partenerilor de inovare; dezvoltarea viziunii și strategiilor pentru companiile inovative; acces la servicii de finanțare și investiții; promovarea tehnologiilor „Internet of things (IoT)” etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.