07
05 2018
1703

Înregistrarea bunurilor imobile. Evaluarea și impozitarea locală

Cancelaria de Stat propune spre consultare publică proiectul Cadrului de Management de Mediu și Social “Înregistrarea bunurilor imobile. Evaluarea și impozitarea locală”. Documentul este elaborat de Agenția Servicii Publice, iar obiectivul Proiectului Înregistrarea Funciară, Evaluarea şi Impozitarea Locală este îmbunătăţirea calităţii sistemelor de administrare funciară şi evaluare a bunurilor imobile şi consolidarea transparenţei sistemului de impozitare a bunurilor imobile. Acest document reflectă reguli şi proceduri de mediu și sociale - îndrumări cu privire la evaluarea sub-proiectelor şi pregătirea planurilor de management de mediu și sociale; fişele de verificare de mediu pentru diferite categorii de activități; mecanismul de reclamații; măsurile posibile de atenuare pentru activităţile finanţate; cerinţele privind monitorizarea şi supravegherea implementării măsurilor de mediu și sociale etc. Proiectul cuprinde patru componente cu valoarea totală de $35 mil. 1. Înregistrarea primară a bunurilor imobile. Obiectivul acestui component este finalizarea înregistrării primare a terenurilor private şi publice în Republica Moldova. 2. Evaluarea şi impozitarea. Acest component va sprijini extinderea sistemului de evaluare pentru a încorpora acele proprietăți, care nu sunt incluse în prezent și pentru a efectua o reevaluare a proprietăților, care sunt deja în sistemul de evaluare în masă, dar, care nu au fost reevaluate din 2008. 3. Consolidarea sistemului de administrare funciară. Componentul va sprijini dezvoltarea sectorului funciar printr-o modalitate coordonată. 4. Întărirea capacităţilor şi gestionarea Proiectului. Acest component va sprijini consolidarea capacităților la nivelul agențiilor și instituțiilor interesate pentru a asigura buna implementare a activităților proiectului și susținerea sustenabilității. Propunerile și sugestiile referitoare la proiect pot fi prezentate până la 28 mai curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.