22
11 2021
153

Înregistrarea electronica a statului de șomer

Evidența electronică a persoanelor înregistrare cu statut de șomer, precum și a beneficiarilor de ajutor de șomaj va fi realizată prin intermediul Sistemul informațional automatizat „Înregistrare cu statut de șomer (SIA ÎSȘ), care reprezintă o soluție informatică din categoria „Guvern pentru cetățeni” și are ca scop asigurarea necesităților informaționale ale actorilor implicați în procesul de înregistrare cu statut de șomer și stabilire a dreptului la ajutor de șomaj.
 
În Monitorul Oficial din 19 noiembrie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 286 din 3 noiembrie 2021 cu privire la aprobarea Conceptului SIA (ÎSȘ) și a Regulamentului privind organizarea și funcționarea sistemului.

 

Astfel, în acest sistem vor putea fi înregistrate cererile pentru obținerea statului de șomer, precum și verificată informația declarată de persoană în instituțiile competente prin platforma de interoperabilitate, dar și generate deciziile de stabilire a dreptului la ajutor, de suspendare, restabilire sau încetare a plăților ajutorului de șomaj. Prin urmare, impactul implementării SIA ÎSȘ va consta în modificarea modului de depunere a cererii de înregistrare cu statut de șomer și a documentelor aferente serviciului, precum și a modului de examinare a întrunirii condițiilor necesare de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj.

 

SIA ÎSȘ urmează să fie integrat cu serviciile guvernamentale (MPass, MSign, MLog, MNotify și MConnect). Respectiv, consumatorii de date ai sistemului vor putea verifica dacă solicitantul nu obține venituri din activități de lucru și extrasul din contul de asigurări sociale deținut de Casa Națională de Asigurări Sociale sau dacă solicitantul nu obține venituri din activități antreprenoriale, din sistemul de informații al Serviciului Fiscal de Stat.

 

Posesorul și deținătorul SIA ÎSȘ este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

 

Implementarea sistemului va fi finanțată din mijloacele financiare ale proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale” implementat de Agenția de Guvernare Electronică, în baza acordurilor de finanţare semnate cu Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Costurile privind implementarea acestuia sunt de $163080, necesare pentru elaborarea SIA ÎSȘ și pentru asigurarea mentenanței acestuia pe parcursul primului an.

 

Hotărârea a intrat în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.