11
12 2020
614

Înregistrarea la domiciliu a cetățenilor, altfel

Declarația de primire în spațiul locativ pentru înregistrarea la domiciliu sau la reședința temporară a persoanelor pe adresa unei intrări, în cazul în care locuința este proprietate comună pe cote-părți și are mai multe intrări principale, cărora li s-au atribuit adrese separate, se va depune doar de către proprietarul sau coproprietarii cotei-părți în a căror folosință se află intrarea respectivă.
 
Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 9 decembrie proiectul https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/subiect-18_1.pdf  de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova.
 

După cum a explicat ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu, proiectul are ca scop sporirea calității și accesibilității serviciilor publice prestate cetățenilor, iar amendamentele propuse vor contribui la îmbunătățirea proceselor operaționale privind înregistrarea persoanei la domiciliu/reședință temporară, prin crearea posibilității fiecărui coproprietar de a folosi bunul proprietate comună pe cote-părți în măsura în care nu schimbă destinația bunului și nu aduce atingerea intereselor celorlalți coproprietari.

 

În același timp, Regulamentul va fi completat cu norme referitoare la evidența locuitorilor din stânga Nistrului și mun. Bender, ceea ce va facilita gestionarea proceselor migraționale interne.  Astfel, în cazul în care înregistrarea la domiciliu/ reședința temporară a persoanei s-a produs în localitățile menționate după 1 ianuarie 1993, actualizarea informației respective în Registrul de stat al populației sau în fișierul manual se va efectua în temeiul declarației pe proprie răspundere a acestei persoane depuse concomitent cu cererea pentru eliberarea actului de identitate sau, după caz, cu aplicarea mențiunii respective în actul de identitate eliberat de autoritățile RM.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.