Știri

Înregistrarea succesorului în cadrul SRL

Ministerul Economiei vine cu proiectul modificărilor la Legea cu privire la SRL din14 iunie 2007, conform cărora persoanele care vor dobândi prin succesiune (moștenire) dreptul de proprietate asupra unei părți sociale într-o societate cu răspundere limitată, vor avea dreptul să primească echivalentul valoric al părții sociale într-un termen rezonabil, dacă calitatea de nou asociat a dobânditorului va fi refuzată de alți asociați ai SRL. Proiectul modificărilor a fost publict repetat, pentru consultări publice. Situații, în care calitatea de asociat al dobânditorului părții sociale ar putea fi refuzată de asociații SRL pot exista, precum a constatat într-o decizie Curtea Constituțională. Motivul rezidă dîn faptul că formarea SRL se bazează pe voința și încrederea reciprocă a asociaților întreprinderilor respective. Însă, acest refuz nu trebuie să afecteze drepturile patrimoniale ale celui ce a dobândit, prin succesiune, o parte socială în SRL. Acesta este motivul care a permis Curții Constituționale să declare neconstituționalitatea unei sintagme din Legea cu privire SRL, care prevede că dobânditorul părții sociale în societatea cu răspundere limitată poate intra în posesia echivalentului ei valoric numai după operarea modificărilor în actele de constituire a societății cu răspundere limitată. Deciziile respective pot fi luate, în prezent, doar de Adunarea generală a asociaților SRL, care este convocată, de obicei, odată în an. Astfel, proiectul modificărilor și completărilor la Legea cu privire la SRL prevede, că pentru înregistrarea în Registrul de Stat al persoanelor juridice a modificărilor privind dobândirea părții sociale, dobânditorul va prezenta la Camera Înregistrării de Stat actul juridic de înstrăinare autentificat notarial ( prin care a devenit succesor), fără a fi necesară prezentat actului de constituire, modificat prin hotărârea adoptată a adunării generale a asociaților. Astfel, fiind înregistrat în Registrul de Stat al persoanelor juridice, dobânditorul este îndreptățit, dacă nu este acceptat în calitate de nou asociat, să ceară echivalentul valoric al părții sociale dobândite în SRL. Ministerul Economiei a luat în considerație un șir de propuneri expuse în avizele instituțiilor și organizațiilor interesate la definitivare proiectului de lege. Confederația Națională a Patronatelor din Moldova și Uniunea Notarilor nu au exprimat nici un dezacord asupra modificărilor și completărilor la legea cu privire la SRL, care urmează să fi examinate și adoptate de Parlament. Potrivit datelor Camerei Înregistrării de Stat, la începutul acestui an numărul total al întreprinderilor înregistrate în Moldova constituia 171622, dintre care 95521, sau 56%, sunt SRL.
author icon

Maria Trifan

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

992 vizualizări

Data publicării:

17 Februarie /2017 10:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon