14
11 2019
1553

Inspectoratul de Stat al Muncii a înregistrat mii de încălcări ale legislației

În lunile ianuarie-octombrie ale anul curent, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 1549 controale, verificând respectarea prevederilor actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă la unități cu un număr de 83524 salariaţi, dintre care 1128 constituie controale planificate (280 în sectorul public și 848 în sectorul privat) şi 421 – inopinate (149 în sectorul public și 272 în sectorul privat). În urma acțiunilor de inspecție, au fost întocmite procese-verbale de control în care au fost consemnate 8456 încălcări şi abateri de la prevederile legislației din domeniul raporturilor de muncă. Activităţile de control întreprinse au demonstrat că, angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale ce țin de stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată a acestuia. În contextul monitorizării modului şi termenelor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei au fost efectuate 8 controale planificate și 37 controale inopinate la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 12,8 mil. lei față de 966 angajați. Inspectorii de muncă au stabilit termenii de lichidare a restanţelor salariale și au încheiat 21 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 57 alin.1 din Codul contravențional (CC), care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Pentru realizarea obiectivului Intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, au fost efectuate 56 controale inopinate și 1 planificat la 36 agenți economici și 21 angajatori persoane fizice. Ca rezultat, au fost depistate 94 persoane ce activau fără forme legale de angajare. De către inspectorii de muncă au fost încheiate 58 procese-verbale cu privire la contravenţie în temeiul art. 551 CC, care, de asemenea, au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. Suplimentar, au fost repuse în drepturi 26 persoane, fiindu-le legalizate raporturile de muncă. În perioada de referință, inspectorii de muncă au întreprins vizite de control la 100 unități ale căror salariați, în perioada anilor 2016–2018, au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă (cauzate de boli obișnuite, accidente nelegate de muncă, prevenirea îmbolnăvirilor, îngrijirea copilului bolnav), în rezultatul cărora au fost depistate abateri la calcularea indemnizațiilor în valoare de 1800,58 lei. Ca măsură de contracarare a muncii nedeclarate în agricultură, conform prevederilor Legii privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, începând cu luna septembrie 2018 până în prezent de către inspecțiile teritoriale de muncă, la solicitarea beneficiarilor, au fost realizate contra plată 1477 Registre de evidență a zilierilor, dintre care 885 în perioada ianuarie-octombrie 2019. De la beneficiarii de lucrări agricole la inspecțiile teritoriale de muncă au parvenit 807 extrase din Registrele de evidență, inclusiv 629 extrase pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie ale anului curent. În registre sunt vizate 19428 persoane cu statut de zilier, dintre care 14945 au activat în anul 2019. ______________________________________________________________ Articolul 551 din Codul contravențional. Utilizarea muncii nedeclarate Utilizarea muncii nedeclarate se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 350 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 350 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. Articolul 57 din Codul contravențional. Încălcarea termenelor de plată a salariilor, pensiilor, burselor, indemnizaţiilor şi de efectuare a altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie (1) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie, se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. (2) Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata pensiilor, burselor, indemnizaţiilor, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie, se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 110 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 220 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 66 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 132 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.