18
07 2017
995

Instituirea bazei unice pentru evidența centralizată a adreselor

Proiectul de lege ce prevede stabilirea și reglementarea modului de creare și administrare a sistemului de adrese pe teritoriul Republicii Moldova a fost votat de Parlament în lectură finală. Proiectul stabilește principii uniforme pentru sistemul de adrese, modul de procesare a informației și delimitarea atribuțiilor autorităților publice implicate în proces, precum și furnizarea informației referitoare la adrese. Conform documentului, din categoria obiectelor cu adrese fac parte clădirile, inclusiv cele nefinalizate, intrările principale în clădiri, încăperile izolate, parcurile, piețele publice, zonele de agrement, piețele publice, terenurile sportive, parcările auto autorizate. Proiectul prevede și o structură a adreselor, care include elemente precum denumirea statului, statutul și denumirea unității administrative-teritoriale de nivelul al doilea și nivelul întâi. Structura adreselor va mai conține statutul și denumirea așezărilor mici, cum ar fi clădirile pentru serviciile căii ferate, întovărășirile pomicole etc., statutul și denumirea arterei de ciruclație sau a zonei de circulație publică la care obiectul adresabil are ieșire, distanța amplasării obiectului pe un anumit drum, numărul încăperii izolate. În cazul adreselor atribuite până la intrarea în vigoare a acestei legi se va indica numărul scării, iar pentru adresele ce vor fi atribuite după aplicarea legii – numărul intrării prinicipale. După cum am menționat, proiectul reglementează și competențele autorităților în domeniul gestionării adreselor. Astfel, Agenția Relații Funciare și Cadastru va elabora și implementa politicile statului în domeniul adreselor și va asigura aplicarea actelor normative. De asemenea, va coordona, la nivel central, activitățile legate de crearea Registrului de stat al unităților administrativ-teritoriale și al adreselor, precum și va fi responsabilă de furnizarea informațiilor din Registru. Agenția va mai asigura, în mod gratuit, autoritățile publice locale cu date cartografice actuale. La rândul său, Cadastru va asigura, gratuit, schimbul de date din Registru cu alte registre de stat de bază, cu cele departamentale sau teritoriale, prin intermediul platformei de interoperabilitate, va înregistra și actualiza datele cu privire la localități și va fi responsabil de ținerea Registrului menționat. În același timp, APL de nivelul întâi va avea dreptul să denumească sau redenumească arterele de circualție și zonele de circulație publică, să atribuie numere de adresă obiectelor adresabile amplasate în hotarele unității administrativ-teritoriale, să instaleze, înlocuiască și să întrețină indicatoare stradale, cu notificarea titularilor de drepturi ai bunurilor imobile. Chletuielile de creare, dezvoltare și ținere a Registrului vor fi suportate de bugetul de stat și prevăzute în devizul de cheltuieli ale Agenției Relații Funciare și Cadastru, iar executarea competenței APL va fi finanțată din bugetele locale. Documentul se referă și la criteriile de denumire a arterelor și a zonelor de circulație publică. Fiecare arteră și zonă din cadrul unei localități va avea o denumire irepetabilă, iar la necesitatea de a conferi diferite denumiri pentru aceeași arteră, denumirea se va modifica doar la intersecția cu alte artere de circulație, cale ferată, poduri sau în care rotația axei arterei de circulație este mai mare de 30 grade. O altă regulă prevede că, în cazul în care denumirile rețelelor stradale diferă doar prin numere de ordine, acestea se vor aplica în mod succesiv. Nu se permit denumiri identice pentru mai multe artere de circulație din cadrul unei localități, denumiri și nume abreviate, nume ce conțin greșeli lingvistice și nume descriptive. Înregistrarea primară masivă a adreselor în Registru se va face în baza unui program, care va fi aprobat de Guvern, cu finanțarea din bugetul de stat, asistența partenerilor de dezvoltare și din contribuția APL, iar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, în termen de un an de la intrarea în vigoare a legii, va creea Registrul de stat al drumurilor. După adoptarea proiectului urmează a fi elaborat Regulamentul cu privire la modul de conferire a adresei, precum și Instrucțiunea privind modul de plasare a indicatoarelor stradale. De asemenea, se vor întocmi planuri de adrese pentru circa 600 de localități. Actualmente nu există un standard al structurii adresei și a modului de formare a obiectului adresabil, iar în circa 650 de localități nu se implementează sistemul de adrese, ceea ce complică procesul de identificare și localizare a obiectelor adresabile, se menționează în proiect. Pentru ținerea sistemului, anual vor fi necesare surse în sumă de 500 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.