11
12 2020
948

Instrucțiunea privind modul de expediere și recepționare a documentelor electronice, aprobată

Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice asigură circulaţia acestora și confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidentă fiscală a conturilor bancare/de plăţi, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, soldul şi rulajul mijloacelor băneşti, ordinele incaso, mandatele de executare și documentele aferente acestuia, încheieri emise de executorii judecătorești privind aplicarea măsurilor de asigurare/executare şi alte documente, ce fac obiectul circulaţiei între Serviciul Fiscal de Stat și participanții la sistem.
 
În Monitorul Oficial de astăzi Serviciul Fiscal de Stat a publicat Ordinul nr. 582 din 24 noiembrie 2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de expediere și recepționare a documentelor prin sistemul informațional automatizat de creare şi circulație a documentelor electronice (SIA CCDE).

 

Instrucțiunea stabileşte modul de expediere şi recepţionare a documentelor electronice între SFS, BNM, bănci, prestatorii de servicii de plată, executori judecătorești și autoritățile publice emitente de mandate de executare, precum şi regulile de utilizare a sistemului.

 

Astfel, SIA CCDE oferă posibilitatea înregistrării informaţiilor parvenite de la participanți la sistem, după caz, despre deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor bancare/ de plăţi ale persoanelor fizice şi juridice străine care nu dispun de obiecte impozabile, nu au obligaţii fiscale şi lipsesc în sistemul informațional al SFS, inclusiv pentru persoanele fizice rezidente care deţin act de identitate provizoriu, precum şi înregistrarea informaţiei despre conturile bancare/de plăţi altele decât cele prevăzute de art.167 alin. (1) din Codul fiscal.

 

Potrivit Instrucțiunii, Banca Națională, băncile și prestatorii de servicii de plată întocmesc şi expediază, prin intermediul SIA CCDE la adresa SFS următoarele documente:

  • certificatul privind deschiderea conturilor bancare/ de plăţi;
  • certificatul privind modificarea contului de plată/ bancar;
  • certificatul privind închiderea contului de plată/ bancar;
  • cotorul dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului;
  • comunicatul privind înscrierea mijloacelor bănești la cont, în cazul suspendării operațiunilor la conturile bancare;
  • informaţia privind executarea ordinului incaso;
  • informația privind disponibilul mijloacelor bănești în cont;
  • informaţia privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare/de plăţi, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate;
  • certificatul pentru deschiderea conturilor de plăţi/ bancare persoanelor străine şi persoanelor rezidente care deţin act de identitate provizoriu;
  • informaţia despre conturile bancare închise.

 

Documentul electronic va trece în statutul recepţionat dacă va fi accesat de destinatarul documentului electronic sau va fi preluat de sistemul destinatarului acestuia ce utilizează scenariul de încărcare automată a documentelor electronice.

 

Ordinul va fi pus în aplicare din 1 ianuarie 2021, iar Ordinul IFPS nr. 284/ 2012 va fi abrogat. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.