07
03 2018
654

Integritatea profesională necesită remunerare pe măsură

Angajații Curții de Conturi vor beneficia de un spor lunar pentru eficiență în activitate în mărime de 100% din salariile de funcție. Legea ce are drept scop înlăturarea fluctuației cronice a personalului din cadrul Curții de Conturi, înregistrate în ultimii ani, precum și motivarea acestuia și sporirea atractivității profesiei de audit, a fost publicată în Monitorul Oficial din 2 martie curent. De asemenea, documentul stabilește că Președintele Curții de Conturi va fi remunerat cu un salariu de 4,5 salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent. La rândul său, vicepreședintele Curții de Conturi va beneficia de un salariu în mărime de 4,3 salarii medii pe economie, iar salariul membrilor Curții va constitui 4,2 salarii medii lunare pe economie realizate în anul precedent. Ca argumente pentru operarea acestor majorări de salarii autorii menționează rolul primordial pe care îl are instituția în identificarea abaterilor și neregulilor din sistemul public, care sunt generatoare de utilizare necorespunzătoare a resurselor financiare și a fondurilor patrimoniale. De asemenea, se menționează riscurile la care este supus personalul Curții de Conturi în timpul misiunilor de audit, inclusiv sub aspecte de coruptibilitate, aceștia demonstrând pe parcursul anilor integritate profesională. Spre deosebire de controlul financiar, auditul public extern nu se limitează doar la constatări și sancțiuni, ci formulează și soluții pentru remedierea situațiilor precare din instituții, se spune în nota documentului, unde se mai menționează că pe parcursul misiunilor de audit au fost remediate o parte din deficiențele constatate, cuantumul cărora constituie 4,3 mld. lei. Guvernul urmează, în termen de 3 luni de la data publicării legii, să își aducă toate actele sale normative în concordanță cu legea publicată.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.