05
11 2020
807

Întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice în SIA RSAP

În Monitorul Oficial din 3 noiembrie a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 778 din 28 octombrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției publice.

 

Documentul oferă o claritate privind întocmirea și păstrarea dosarului de achiziții publice în condițiile utilizării SIA RSAP, a documentelor utilizate de către autoritatea contractantă în procesul derulării unei proceduri, dar și actele aferente utilizării după finalizarea procedurii de atribuire.

 

Regulamentul prevede că toate informațiile aferente unei proceduri de achiziție publică înregistrate în SIA RSAP reprezintă o parte din dosarul achiziției publice respective.

 

În același timp, în cazul în care documentele aferente procedurii de achiziție publică nu sunt atașate în SIA RSAP sau nu sunt semnate electronic, dosarul achiziției publice va conține un set de documente, cum ar fi planul anual de achiziție, inclusiv modificările operate, decizia sau dispoziția de creare a grupului de lucru pentru achiziții, anunțul și raportul privind consultarea pieței, cererea depusă din partea societății civile, DUAE, hotărârile instanțelor de judecată referitoare la procedura de atribuire, rapoartele de monitorizare transmise de către Agenția Achiziții Publice și de către alte organe competente, precum și informațiile privind măsurile întreprinse referitor la acestea și alte informații relevante.

 

În SIA RSAP toate documentele electronice aferente procedurii de achiziție publică se păstrează conform prevederilor Legii privind semnătura electronică și documentul electronic, Hotărârii Guvernului nr. 705/2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice”  și Hotărârii Guvernului nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format SIA RSAP. 

 

Dosarul achiziției publice se întocmește pentru fiecare procedură de achiziție publică în parte și se păstrează în decurs de 5 ani de la inițierea acesteia. După expirarea termenului de păstrare a dosarului, autoritatea contractantă îl poate lichida, cu excepția contractelor în derulare, al căror dosar poate fi lichidat doar după expirarea a trei ani de la momentul încetării acțiunii contractului de achiziție publică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.