25
07 2018
655

Întreţinerea reţelelor electrice și a gazelor naturale vs drepturile terţilor

Membrii Comisiei economie, buget și finanțe au susținut în ședința de ieri două proiecte de lege ce au ca scop instituirea dreptului de folosință și de servitute asupra terenurilor aflate în proprietatea terţilor, pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice și a celor de gaze naturale. Astfel, operatorii de sistem vor avea dreptul să depoziteze materiale, echipamente, utilaje şi instalaţii necesare executării lucrărilor, să desfiinţeze culturi sau plantaţii, să extragă materiale, să capteze apă, să instaleze utilaje şi să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri şi locuinţe pe şantier, cu o notificare prealabilă a proprietarului terenului. Totodată, noile modificări vor obliga operatorii de sistem să încheie contracte-cadru cu proprietarii terenurilor afectate de exercitarea drepturilor de folosinţă şi de servitute. Acesta urmează a fi încheiat în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii proprietarilor terenurilor sau bunurilor afectate. Documentul va stabili drepturile şi obligaţiile operatorului de sistem şi ale proprietarului terenului sau bunului afectat în legătură cu exercitarea drepturilor de folosinţă şi de servitute, inclusiv modalitatea de determinare a despăgubirilor pentru prejudiciile aduse de către operatorii de sistem la exercitarea drepturilor. De asemenea, proiectul include și criteriile de stabilire a despăgubirilor pentru pagubele produse. Acestea vor include suprafaţa terenului, valoarea culturilor şi plantaţiilor afectate, precum și valoarea de piaţă a bunurilor imobile afectate. Iniţiativa a fost susţinută şi de Guvern în cadrul şedinţei de astăzi, 25 iulie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.