21
10 2019
1348

Întreprinderile de stat și municipale vor fi gestionate mai eficient

Cabinetul de miniștri a votat în ședința de vineri, 18 octombrie 2019, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, fiind aprobate mai multe acte normative: • Statutul-model al întreprinderii de stat • Statutul-model al întreprinderii municipale • Regulamentul-model cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat • Regulamentul-model al Consiliului de administrație al întreprinderii de stat • Regulamentul-model al Comisiei de cenzori ai întreprinderii de stat • Modelul contractului individual de muncă al administratorului întreprinderii de stat/municipale. După publicarea și intrarea în vigoare a hotărârii aprobare, autoritățile administrației publice centrale și locale, în termen de o lună, vor asigura aprobarea statutelor întreprinderilor la care au statutul de fondator, fiind recomandată utilizarea regulamentelor specificate în document. Amintim că întreprinderea de stat este persoana juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate de stat transmise acesteia în administrare şi/sau ca aport în capitalul social şi a proprietăţii obţinute în rezultatul activităţii economico-financiare. Întreprinderea municipală este persoana juridică care desfăşoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ-teritoriale/ unității teritoriale autonome Găgăuzia transmise în administrare şi/sau ca aport în capitalul social, precum și în baza proprietăţii obţinute de aceasta în rezultatul activităţii economico-financiare. Totodată, Executivul a decis să abroge: 1) Hotărârea Guvernului nr.770/1994 pentru aprobarea unor acte normative vizând funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat 2) Hotărârea Guvernului nr.387/1994 cu privire la aprobarea Regulamentului model al întreprinderii municipale 3) Hotărârea Guvernului nr.761/1994 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asanarea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor insolvabile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.