21
10 2021
154

Învățământul dual: fortificarea bazei legislative

Asigurarea pieței muncii cu forță de muncă calificată, a oportunităților de angajare după absolvirea instituției de învățământ, sporirea competitivității economiei RM sunt doar câteva dintre obiectivele stabilite pentru implementarea învățământului dual. Amintim că acesta este o formă de organizare a învățământului profesional-tehnic, în cadrul căruia instruirea teoretică se realizează la instituția de învățământ, iar cea practică – la întreprindere (unitate), cu posibilitatea organizării instruirii teoretice și în cadrul entităților, potrivit proiectului de lege privind învățământul dual, care este propus pentru consultări publice.

 

În momentul de față sintagma „învățământul dual” se regăsește în art. 59 din Codul educației, iar modul de organizare și desfășurare a programelor de formare profesională tehnică prin învățământul dual este reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 70/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământul dual. În același timp, autoritățile consideră că este necesară aprobarea unei legi care ar include norme cu caracter primar privind principiile, procedura de organizare, părțile participante, drepturile și obligațiile acestora în cadrul învățământului dual.

 

Proiectul elaborat de Ministerul Educației și Cercetării al RM prevede că învățământul dual poate fi organizat la inițiativa unității interesate în calitate de potențial angajator, structurii asociative, Camerei de Comerț și Industrie sau a instituției de învățământ profesional-tehnic.

 

Ponderea timpului de instruire în cadrul unității și în instituția de învățământ se stabilește în acordul de cooperare în învățământul dual, în conformitate cu programul de formare profesională aprobat de MEC.

 

În perioada studiilor în învățământul online, elevul va beneficia de bursă lunară, asigurare obligatorie medicală, cazare și de o remunerație de formare profesională, în valoare de cel puțin 2/3 din cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, achitată de unitate.

 

Între elev și întreprindere va fi întocmit un contract de formare profesională, prin care elevul se obligă să urmeze studiile, cu respectarea regulamentului intern al unității și, după caz, să activeze conform calificării obținute în termenul stabilit în contract, iar unitatea, la rândul ei, se obligă să-i asigure condițiile necesare formării profesionale, inclusiv condiții de sănătate și securitate în muncă, precum și plata remunerației menționate. Contractul se încheie pe o perioadă determinată – de minimum un an și de maximum trei ani, în funcție de programul de formare profesională. În cazul elevului din învățământul dual care nu a atins vârsta de 18 ani, contractul va fi încheiat de un reprezentant legal.

 

Proiectul mai prevede că învățământul dual va putea fi desfășurat în aceleași condiții și în cazul în care beneficiarul este sectorul public, obligațiile care-i revin unității fiind realizate de autoritatea publică.

 

Autoritățile consideră că învățământul dual ar putea asigura angajatorii cu forță de muncă calificată conform cerințelor sectoarelor de activitate și pieței muncii, contribui la consolidarea competitivității economiei naționale, precum și la asigurarea oportunităților de angajare imediat după absolvire.

 

Proiectul poate fi consultat până la 1 noiembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.