03
08 2021
145

Investițiile în active imobilizate. Datele precizate pentru anul 2020

Volumul investițiilor în active imobilizate, conform datelor precizate ale Biroului Național de Statistică (BNS), a constituit în anul trecut 30,1 mld. lei sau cu 3,1% (în prețuri comparabile) mai puțin faţă de rezultatele înregistrate la finele anului 2019.

 

Astfel, în perioada analizată investițiile în imobilizări corporale au constituit 29,5 mld. lei ce reprezintă 98,0% din valoarea totală a investițiilor, indicatorul fiind în descreștere cu 2,0% față de anul 2019. Investițiile în imobilizări necorporale au constituit 587,0 mil. lei sau cu 38,6% mai puțin față de anul precedent.

 

În anul 2020 faţă de anul 2019 în Moldova au scăzut volumele investiţiilor la următoarele imobilizări corporale: clădiri rezidențiale – cu 3,4%, clădiri nerezidențiale – cu 16,7%, maşini şi utilaje – cu 8,5%. Totodată, au crescut volumele investițiilor la construcțiile inginerești cu 13,7% și mijloacele de transport cu 8,7%.

 

Conform statisticii oficiale, în anul trecut din contul mijloacelor proprii au fost realizate investiții în valoare de 18,0 mld. lei (59,8% din total investiţii) sau cu 7,0% mai puțin decât în anul 2019. Totodată valoarea investiţiilor realizate din contul mijloacelor bugetare a constituit 4,4 mld. lei (14,7% din total investiţii) sau cu 1,5% mai mult față de anul 2019, iar din contul surselor din străinătate, inclusiv creditelor şi împrumuturilor externe – 3,5 mld. lei (11,6% din total investiţii) sau cu 0,6% mai mult față de anul precedent.

 

În perioada analizată entităţile cu forma de proprietate privată au realizat investiții în valoare de 15,4 mld. lei (51,1% din total investiţii) fiind la nivelul anului 2019. În același timp entităţile cu forma de proprietate publică au realizat investiţii în valoare de 9,9 mld. lei sau 32,9% din total investiţii, în creștere cu 12,9% faţă de anul precedent. Valoarea investițiilor realizate de întreprinderile străine și mixte străine a însumat 4,8 mld. lei (15,8% din total), cu 30,6% mai puțin față de anul 2019.

 

În mun. Chişinău în anul trecut au fost realizate investiții în mărime de 20,5 mld. lei (68,2% din total), fiind în descreștere cu 1,5% față de anul 2019. Valoarea investițiilor realizate în regiunea Centru a constituit 4,1 mld. lei (13,5% din total) sau cu 1,3% mai mult față de anul precedent. Datele statistice demonstrează că în regiunile Nord, Sud și UTA Găgăuzia investițiile au fost în descreștere față de anul 2019 respectiv cu 5,1%, 16,3% și 28,5%.

 

BNS mai comunică că cele mai mari ponderi ale investițiilor în active imobilizate au fost realizate de către entităţile cu tipul principal de activitate: administraţie publică şi apărare, asigurări sociale obligatorii – 20,5%, construcţii – 17,1%, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor – 12,2%.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.